Covid-19

Co je covid-19?

Covid-19 je onemocnění vyvolané virem, který se nazývá „koronavirus 2 způsobující těžký akutní respirační syndrom“ (SARS-CoV-2). Virus SARS-CoV-2 je novým kmenem koronavirů. Před prosincem 2019 nebyl u lidí identifikován.

Současné rozšíření onemocnění covid-19 začalo koncem roku 2019. Světová zdravotnická organizace (WHO) toto rozšíření označila za pandemii dne 11. března 2020.

Dne 4. května 2023 generální ředitel WHO rozhodl, že onemocnění covid-19 již nepředstavuje stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Zdůraznil, že ačkoli imunita obyvatelstva je vyšší a míra hospitalizace a úmrtnost jsou nižší, stále přetrvávají nejasnosti ohledně toho, jak se virus SARS-CoV-2 může vyvíjet.

Symptoms of COVID-19

Jaké jsou příznaky onemocnění covid-19?

Hlavními příznaky onemocnění covid-19 jsou:

 • horečka,
 • kašel,
 • celková slabost nebo únava,
 • změna nebo ztráta chuti nebo čichu,
 • bolest v krku,
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů,
 • průjem.

Závažnost onemocnění se u jednotlivých osob velmi liší.

Někteří lidé s onemocněním covid-19 jsou asymptomatičtí. To znamená, že nemají vůbec žádné příznaky.

V závažných případech mohou příznaky zahrnovat:

 • potíže s dýcháním nebo dušnost,
 • zmatenost,
 • bolest na hrudi.

Lidé s vážnými příznaky mohou potřebovat specializovanou lékařskou péči a podporu.

Stav pacienta se může rychle zhoršit. Pokud k tomu dojde, často je to během druhého týdne onemocnění.

Někteří lidé s onemocněním covid-19 bohužel musí být hospitalizováni. Někteří z nich mohou dokonce vyžadovat intenzivní péči, někdy i na delší dobu.

Jaké komplikace jsou spojeny s onemocněním covid-19?

Lidé se závažnými příznaky postihujícími dýchací cesty mohou potřebovat plicní ventilátor (mechanickou podporu dýchání). Jsou proto vedle onemocnění covid-19 náchylnější k dalším nákazám, například zápalu plic.

Někteří pacienti s onemocněním covid-19 jsou také vystaveni vyššímu riziku komplikací souvisejících se srážlivostí krve, jako jsou mrtvice nebo infarkty.

Pravděpodobnost nutnosti hospitalizace je vyšší u starších lidí, zejména u osob nad 60 let a osob s dalšími onemocněními.

Obecně je riziko úmrtí na onemocnění covid-19 nízké, ale je vyšší než u chřipky. Riziko úmrtí je vyšší u starších lidí a rovněž u osob, které mají chronická nebo vážná onemocnění.

Co je postcovidový syndrom neboli dlouhý covid?

Malý počet pacientů může trpět dlouhodobými následky infekce virem SARS-CoV-2. To se nazývá postcovidový syndrom nebo také „dlouhý covid-19“.

Postcovidový syndrom může postihnout pacienty všech věkových kategorií, včetně lidí, kteří měli v první fázi infekce pouze mírné příznaky onemocnění.

Mezi příznaky patří:

 • ztráta čichu nebo chuti,
 • únava,
 • celková slabost,
 • dušnost,
 • kognitivní porucha.

Na odhalení postcovidového syndromu neexistují žádné testy a příznaky mohou přetrvávat týdny, měsíce či déle.  V současné době neexistuje léčba tohoto onemocnění, důkazy však naznačují, že u osob očkovaných proti onemocnění COVID-19 je méně pravděpodobné, že budou hlásit příznaky postcovidového syndromu.

Transmission of COVID-19

Jak se covid-19 šíří?

Virus SARS-CoV-2 se šíří z člověka na člověka především prostřednictvím drobných částic uvolňovaných do vzduchu při dýchání nakažené osoby, zejména při mluvení, zpěvu, křiku, kýchání, kašlání atd. Tyto částice se pak mohou dostat k dalším lidem v blízkosti (obvykle do dvou metrů), kteří je mohou vdechnout.

Přenos z nakažené osoby na jinou může začít již dva dny předtím, než se u nakažené osoby začnou projevovat příznaky. Pokud nejsou dodržována opatření k zabránění přenosu, jedna nakažená osoba nakazí v průměru až pět dalších lidí.

Po nakažení se příznaky obvykle začnou objevovat za pět až šest dnů. Může to však být v rozmezí od jednoho dne do dvou týdnů.

Větší částice (kapky) mohou též dopadat na povrchy, kterých se ostatní lidé dotýkají. Virus pak může těmto lidem ulpět na rukou a lidé se nakazí, když se dotknou nosu, úst nebo očí. Tento způsob přenosu je však mnohem méně častý než přímý přenos z člověka na člověka.

Risk groups of COVID-19

Kdo je ohrožen onemocněním covid-19?

Nakazit se covidem-19 mohou všichni.

U některých skupin populace je však pravděpodobnější, že průběh onemocnění bude těžký. Patří mezi ně lidé starší 60 let a těhotné ženy, stejně jako lidé s dalšími zdravotními potížemi, jako jsou:

 • obezita,
 • vysoký krevní tlak,
 • cukrovka,
 • srdeční onemocnění,
 • dlouhodobá onemocnění postihující plíce a dýchací cesty,
 • onemocnění postihující nervový systém,
 • oslabený imunitní systém.

Příznaky u dospělých také bývají závažnější než u dětí. Děti však přenášejí virus na ostatní a u některých se rozvine těžká forma onemocnění.

Přeplněné vnitřní prostory umožňují rychlé šíření onemocnění covid-19: významná ohniska se objevila ve věznicích, migračních centrech a potravinářských závodech.

Prevention of COVID

Jak lze onemocnění covid-19 předcházet?

Nejúčinnějším způsobem prevence onemocnění covid-19 je očkování. U lidí, kteří jsou očkovaní, je méně pravděpodobné, že budou mít těžký průběh onemocnění nebo budou muset být hospitalizováni. Orgány veřejného zdraví proto vyzývají všechny způsobilé osoby, aby se co nejdříve nechaly proti onemocnění covid-19 plně očkovat. Přečtěte si více o vakcínách proti onemocnění covid-19.

Zabránit přenosu viru z rukou do těla přes oči, nos nebo ústa také pomáhá časté mytí rukou mýdlem a vodou nebo používání roztoků na bázi alkoholu. Více informací naleznete v infografice „Jiná než farmaceutická opatření“.

Vakcíny registrované k použití v Evropské unii

Treatment of COVID-19

Jak se onemocnění covid-19 léčí?

Léčivé přípravky k léčbě onemocnění covid-19, které se zaměřují přímo na virus, již začínají být dostupné. Používají se však především k prevenci těžkého průběhu onemocnění u vysoce rizikových skupin.

Hlavní léčbou u většiny pacientů s těžkým průběhem onemocněním je podpůrná péče (například použití léčby kyslíkem a řízení hladiny tělních tekutin), která je často vysoce účinná.

Nejnovější informace o léčbě onemocnění covid-19 naleznete na internetových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA): Léčba onemocnění covid-19 a vakcíny proti němu nebo na stránkách Evropské komise: Léčba onemocnění covid-19 (europa.eu)

Další informace

--------------------------------------------------------------------

Referenční číslo:

1) Úvodní projev generálního ředitele Světové zdravotnické organizace na tiskové konferenci k onemocnění covid-19

Poznámka: Tento informační přehled má poskytnout všeobecné informace a neměl by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.

Page last updated 11 Črv 2023