Hvordan vaksiner virker

Vaksiner fungerer ved å stimulere en respons fra immunsystemet til virus eller bakterier. Dette skaper et “minne” i immunsystemet. Dette immunminnet gjør at kroppen “husker” et spesifikt virus eller bakterie, så den kan beskytte seg selv mot dette viruset eller bakteriene og forsvare seg mot sykdommen de forårsaker.

De fleste vaksiner inneholder en svekket eller deaktivert (drept) form av viruset eller bakterien, eller en liten del av viruset eller bakterien som ikke kan forårsake sykdom. Dette kalles et antigen.

Når en person får en vaksine, oppfatter immunsystemet antigenet som fremmed. Dette aktiverer cellene i immunsystemet, slik at de dreper det sykdomsfremkallende viruset eller bakterien og lager antistoffer mot det.

Det aktiverer også immunceller – kalt T-celler og B-celler – i blodet, i beinmargen og på tvers av kroppen.

Hvis personen senere kommer i kontakt med det virkelige viruset eller bakterien, vil immunsystemet huske det.

Kroppen vil da produsere de riktige antistoffene og raskt aktivere de riktige immuncellene for å bekjempe viruset eller bakterien. Dette beskytter personen fra sykdommen.

Forskjellige vaksiner gir forskjellige nivåer av beskyttelse. Hvor lenge vaksinen varer, avhenger også av sykdommen den beskytter mot. Enkelte vaksiner kan bare beskytte mot en sykdom for en kort periode og kan trenge gjentatte doser; for andre kan immuniteten vare hele livet.

Vaksiner beskytter ikke bare de som har fått vaksinen. Ved å minske risikoen for å bli utsatt for en infeksjon, beskytter de indirekte også uvaksinerte personer i samfunnet, slik som barn som er for unge til å bli vaksinerte, eller personer med et svekket immunsystem.

For å oppnå denne samfunnsimmuniteten (også kalt flokkimmunitet) kreves det at nok personer i et område er vaksinert.

Personer som blir immune ved å pådra seg den faktiske sykdommen, kan imidlertid:

  • utsette andre personer for sykdommen
  • utsette seg selv for risiko for alvorlige komplikasjoner som følge av sykdommen.
How vaccines work
1. Antigen 2. Antistoffer 3. Immunrespons

Proteinbaserte vaksiner

Vaksiner basert på proteiner inneholder små proteinfragmenter av et virus eller bakterie, som immunsystemet oppfatter som fremmed.

Disse inkluderer godt etablerte vaksiner, som influensa-, stivkrampe- og kikhostevaksiner.

Disse vaksinene inneholder ofte proteiner fra virusets overflate. Disse proteinene gjør viruset i stand til å feste seg til en menneskelig celle og infisere den. Men i en vaksine vil proteinene, som er laget i et laboratorie, bare stimulere immunsystemet, og ikke føre til en infeksjon eller sykdom.

Proteinbaserte vaksiner inneholder ofte stoffer kalt adjuvanser. Disse styrker immunsystemets respons til vaksinen, og øker beskyttelsen.

Proteinbaserte vaksiner har vært i bruk i mange år.

Den europeiske unionen (EU) har nylig autorisert nye vaksiner basert på proteiner, inkludert en vaksine for å beskytte mot covid-19.

mRNA og virusvektor-vaksiner

I stedet for et protein, inneholder mRNA og virusvektor-vaksiner instruksjoner for menneskecellene, som forteller dem hvordan de skal lage et antigenprotein. Disse instruksjonene kommer i et av to former:

  • et molekyl kalt budbringer-ribonukleinsyre (messenger ribonucleic acid), eller mRNA;
  • genetisk informasjon inne i en uskadelig “vektor” eller bærervirus, modifisert slik at det ikke kan føre til sykdom.

Når en person får en mRNA-vaksine eller en virusvektorvaksine, leser noen av cellene deres disse instruksene. Disse cellene produserer så dette antigenet i en kort periode, før mRNA-et eller det harmløse viruset brytes ned.

Immunsystemet oppfatter antigenproteinet produsert av kroppens egne celler som fremmed, og aktiverer immunceller og skaper antistoffer.

Forskere har jobbet med å utvikle mRNA og virusvektor-vaksiner i flere tiår, og har gjort betydelige fremskritt i 2010-årene.

Etterfølgende ekstra investeringer ved begynnelsen av covid-19-pandemien i 2020, var de fire første vaksinene mot covid-19 som ble autorisert i EU mRNA eller virusvektor-vaksiner.

Mer informasjon om disse vaksinene og hvordan EU godkjente dem er tilgjengelig her: Covid-19-vaksiner.

COVID-19-vaksiner

Les mer om hvordan COVID-19-vaksinene virker, hvordan de utvikles og godkjennes og om hvordan vaksinenes sikkerhet overvåkes.

Vaksiners bestanddeler

Vaksiner inneholder komponenter som fremmer immunsvar og andre som holder vaksineinnholdet stabilt.

Page last updated 28 mar 2022