Компоненти на ваксината

Vaccine components

Освен един или повече антигени ваксината може да съдържа други компоненти в зависимост от това какъв вид е.

Такива са:

  • стабилизатори: поддържат стабилността на компонентите на ваксината;
  • адюванти: подобряват имунната реакция на ваксината чрез усилване, ускоряване и поддържане на реакцията за по-дълго време — пример е алуминият;
  • помощни вещества:  неактивни съставки, напр.  вода или натриев хлорид (сол), а също консерванти  или стабилизатори, благодарение на които ваксината се запазва непроменена и активна по време на съхранението.

Всички компоненти на ваксината  са обект на постоянен контрол, за да се  гарантира, че съдържанието им е в  доказано безопасни нива. Регулаторните органи проверяват дали ползите от ваксините надвишават рисковете от настъпване на нежелани реакции.

При някои видове ваксини е възможно също наличието на незначителни количества от други вещества, използвани в производствения процес, например яйчен албумин (протеин в яйцата) или неомицин (антибиотик).

В случаите, когато такива вещества се съдържат в нива, които могат да предизвикат реакция при чувствителен или алергичен организъм, тяхното  наличие е описано  в информацията за ваксината, предназначена за здравните работници и пациентите. Например в листовката ще бъде указано дали има специални предпазни мерки за прилагането на ваксината при хора с определени алергии. Такъв е случаят с ваксини, съдържащи незначителни количества яйце, при хора с алергия към яйца.

Page last updated 30 Апр. 2021