Indholdsstoffer i en vaccine

Vaccine components

Ud over et eller flere antigener kan der være andre komponenter i en vaccine afhængigt af vaccinetypen.

Disse omfatter:

  • stabilisatorer: disse holder vaccinekomponenterne stabile
  • adjuvanser: disse forbedrer immunresponsen på vaccinen ved at gøre responsen stærkere, hurtigere og mere vedvarende over tid — et eksempel er aluminium
  • hjælpestoffer: disse er de inaktive indholdsstoffer, såsom vand eller natriumchlorid (salt), samt de konserveringsmidler eller stabilisatorer, som sørger for, at vaccinen forbliver uændret ved opbevaring, og holder den aktiv.

Alle vaccinekomponenter kontrolleres løbende for at sikre, at de forefindes i de mængder, der er påvist at være sikre. Myndighederne kontrollerer, at fordelene opvejes mod risikoen for eventuelle reaktioner over for dem.

I nogle typer vacciner kan der også være spor af andre stoffer, der anvendes i fremstillingsprocessen, såsom ovalbumin (et protein, der findes i æg) og neomycin (et antibiotikum).

Når disse stoffer er til stede i en mængde, som kan udløse en reaktion hos overfølsomme eller allergiske personer, anføres de i den information, sundhedspersonale og patienter modtager om vaccinen. F.eks. fremgår det af indlægssedlen, hvis der er særlige forholdsregler vedrørende brugen af en vaccine hos personer med visse allergier, såsom vacciner indeholdende spor af æg hos personer med æggeallergi.

Page last updated 30 apr 2021