Fördelar med vaccination för enskilda individer

a girl with a newborn child
© iStock

Vaccination skyddar enskilda individer mot sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Några exempel:

  • Difteri dödar 1 av 10 personer som får sjukdomen, även om personer får behandling (1).
  • Nästan 9 av 10 spädbarn som föds av mödrar som hade röda hund tidigt under graviditeten kommer att drabbas av medfött rubellasyndrom (med tillstånd som till exempel dövhet, katarakt (grå starr) och inlärningssvårigheter) (2).
  • Meningokocksjukdom dödar 1 av 10 drabbade personer, även vid snabb diagnos och behandling, medan problem som neurologiska funktionsnedsättningar eller hörselnedsättningar och amputation drabbar 20 procent av de som överlever (3).
  • Mässling är mycket smittsam och 3 av 10 drabbade personer får komplikationer (4) som kan omfatta öroninflammationr, diarré, lunginflammation och hjärninflammation.
  • Kikhosta kan vara särskilt allvarlig för barn och orsakar hostattacker som kan pågå i upp till två månader. Komplikationer omfattar lunginflammation, encefalopati (en hjärnsjukdom), kramper och till och med dödsfall (5).

Denna lista med exempel omfattar sjukdomar för vilka vaccin ingår i de nationella vaccinationsprogrammen och/eller ges till personer som anses vara utsatta för större risk om de får sjukdomen.

--------------------------------------------------------------------

Referenser:

(1) ECDC:s faktablad – Difteri (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) ECDC:s faktablad – Medfött rubellasyndrom (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) ECDC:s faktablad – Meningokocksjukdom (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) US CDC Pink Book – Mässling (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) ECDC:s faktablad – Kikhosta (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

När ska man vaccinera?

Hitta nationella vaccinationsscheman för EU-/EES-länder som erbjuder vaccinationer för specifika åldersgrupper och populationer.

Page last updated 13 mar 2020