Prínosy očkovania pre spoločnosť

Očkovanie chráni očkované osoby, ako aj ich blízke osoby, ktoré sú náchylné na ochorenia, znižuje riziko šírenia chorôb medzi rodinnými príslušníkmi, spolužiakmi či kolegami, priateľmi, susedmi a inými ľuďmi v okolí.

Ak je v spoločenstve dostatočný počet jednotlivcov, ktorí sú imúnni proti nákazlivej chorobe, nie je pravdepodobné, že by sa choroba preniesla z jedného človeka na druhého. Ide o tzv. imunitu populácie (známu aj ako kolektívnu imunitu).

herd immunity illustration
Kolektívna imunita vznikne vtedy, ak je dostatočný počet osôb v spoločenstve imúnny proti infekčnej chorobe.

Očkovacie látky takto nepriamo chránia osoby, ktoré sú náchylné na danú chorobu. Patria sem malé deti, deti, starší ľudia, osoby s oslabeným imunitným systémom, pacienti s rakovinou a osoby, ktoré nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov.

Znamená to, že jednotlivci, ktorí nemôžu byť očkovaní buď preto, že sú príliš mladí alebo alergickí na niektorú zložku vakcíny, sú chránení vďaka zaočkovanosti ostatných, pretože choroby sa nemôžu jednoducho rozširovať.

Napríklad na zabezpečenie imunity populácie proti osýpkam odporúčajú orgány verejného zdravia 95 % zaočkovanosť dvoma očkovaniami vakcínou proti osýpkam (MMR vakcínou, ktorá poskytuje ochranu pred osýpkami, mumpsom a ružienkou).

Jednotlivcov však kolektívna imunita nemôže ochrániť pred niektorými infekčnými ochoreniami. Napríklad sa môže vyskytnúť tetanus v dôsledku poranenia alebo uhryznutia psom, resp. mačkou. Iba očkovanie dokáže poskytnúť ochranu pred tetanom.

Imunizačné programy navyše prispievajú k zníženiu sociálneho, psychologického a finančného zaťaženia, ktoré choroby predstavujú pre obyvateľov a štátnu správu, a znižujú tlak na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, čím ľuďom umožňujú aktívnu účasť na vzdelávacom a pracovnom procese.

Kedy očkovať

Vyhľadajte si očkovacie kalendáre jednotlivých krajín EÚ/EHP, ktoré ponúkajú očkovanie pre konkrétne vekové skupiny a populácie.

Page last updated 11 dec 2019