Prínosy očkovania pre jednotlivcov

a girl with a newborn child
© iStock

Očkovanie chráni jednotlivcov pred ochoreniami ktoré môžu mať vážne následky pre ich zdravie, napr.:

  • záškrt spôsobuje smrť v prípade 1 z 10 nakazených osôb, dokonca aj vtedy, ak je poskytnutá liečba (1);
  • takmer 9 z 10 bábätiek narodených matkám, ktoré v ranom štádiu tehotenstva prekonali rubeolu, bude postihnutých kongenitálnym rubeolovým syndrómom (s chorobami, ako sú hluchota, sivý zákal a mentálne postihnutia) (2);
  • meningokové ochorenie spôsobuje smrť v prípade 1 z 10 postihnutých osôb, dokonca aj vtedy, ak sa rýchlo diagnostikuje a poskytne liečba, zatiaľ čo až u 20 % tých, čo ochorenie prežijú, zanecháva následky – dochádza k neurologickým postihnutiam, strate sluchu a amputácii (3);
  • osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie a u 3 z 10 postihnutých osôb sa vyvinú komplikácie (4), ktoré môžu zahŕňať infekciu ucha, hnačku, pneumóniu a encefalitídu (zápal mozgového tkaniva);
  • čierny kašeľ (dávivý kašeľ) môže mať mimoriadne vážny priebeh u malých detí, pretože spôsobuje záchvaty kašľa, ktoré môžu pretrvávať až počas dvoch mesiacov. Medzi komplikácie patria pneumónia (zápal pľúc), encefalopatia (ochorenie mozgu), záchvaty a dokonca aj smrť (5).

Uvedený zoznam s príkladmi zahŕňa ochorenia, na liečbu ktorých existujú očkovacie látky zahrnuté do národných imunizačných programov a/alebo ktoré sa podávajú osobám považovaným za najviac vystavených riziku nakazenia týmito ochoreniami.

--------------------------------------------------------------------

Odkazy na ďalšie dokumenty:

(1) Informačný prehľad ECDC – Záškrt (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) Informačný prehľad ECDC – Kongenitálny rubeolový syndróm (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) Informačný prehľad ECDC – Meningokové ochorenie (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) US CDC Pink Book – Osýpky (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) Informačný prehľad ECDC – Čierny kašeľ (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Prínosy očkovania pre spoločnosť

Zistite viac o tom, ako očkovacie látky pomáhajú obmedzovať šírenie ochorenia v spoločenstvách a prispievajú k vytváraniu kolektívnej imunity.

Kedy očkovať

Vyhľadajte si očkovacie kalendáre jednotlivých krajín EÚ/EHP, ktoré ponúkajú očkovanie pre konkrétne vekové skupiny a populácie.

Page last updated 13 mar 2020