Vaccinationsscheman i EU/EES

Old man with the kids
© iStock

Varje EU-/EES-land ansvarar för sin egen nationella folkhälsopolitik, inklusive sitt nationella vaccinationsprogram och vaccinationsschema. Information om nationella vaccinationsscheman i EU-/EES-länderna finns på ECDC Vaccine Scheduler, en plattform med information om vaccinationsprogram i olika EU-länder.

Det finns vissa skillnader i hur länderna bestämmer sina vaccinationsprogram. De liknar varandra, men är inte identiska i de olika EU-/EES-länderna. Skillnaderna kan vara vilka åldersgrupper och befolkningsgrupper som ska vaccineras (t.ex. alla barn i en viss ålder eller de i en riskgrupp), exakt vaccintyp (t.ex. vissa innehållsämnen kan skilja sig åt), antal doser och när de ska ges, och om ett vaccin ges ensamt eller i kombination med andra vacciner.

Faktorer som ligger bakom sådana skillnader kan vara sjukdomsbörda, sjukdomsförekomst och trender i olika länder, hälsosystemens struktur och resurser, politiska och kulturella faktorer samt vaccinationsprogrammets uthållighet.

Skillnaderna mellan olika vaccinationsscheman betyder inte att vissa är bättre än andra. De tar bara hänsyn till olika omständigheter och hälsovårdssystem. Samma skyddsnivå garanteras i varje EU-/EES-land. Vaccin i nationella scheman ges inom lämpliga tidsramar för att garantera bra skydd.

Vaccinationsscheman för barn i samtliga EU-/EES-länder omfattar vaccination mot

 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B
 • humant papillomvirus (flickor).

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar vaccination mot hepatit B som en del av det allmänna barnvaccinationsprogram, men vissa EU-/EES-länder vaccinerar endast barn som löper ökad risk för infektion och vuxna som hör till riskgrupp.

Barn i vissa EU-/EES-länder erbjuds också vaccinationsskydd

 • hepatit A
 • influensa
 • invasiv sjukdom orsakad av meningokocker (Neisseria meningitidis) 
 • invasiv sjukdom orsakad av pneumokocker (Streptococcus pneumoniae)
 • rotavirusinfektion
 • tuberkulos
 • vattkoppor

Samtliga EU-/EES-länder har dessutom rekommendationer för säsongsinfluensa för äldre personer och andra riskgrupper.

EU undersöker ytterligare harmonisering av nationella vaccinationsscheman. Rådet utfärdade rekommendationer den 7 december 2018 (EN) om förstärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, som omfattar att undersöka genomförbarheten för ett basvaccinationsschema för EU. ECDC utreder detta tillsammans med nationella folkhälsomyndigheter i hela EU.

Syftet skulle vara att förbättra förenligheten mellan vaccinationsscheman och främja lika tillgång till vaccinationer i hela EU. Detta skulle kunna åtgärda nuvarande problem för personer som flyttar mellan EU-länder, t.ex. att de måste anpassa sig till olika vaccinationsscheman (bland annat när det gäller antalet doser och när påfyllnadsdoser ska ges) eller att kanske missa en vaccination.

När bör vaccination undvikas?

Information om när vaccination inte rekommenderas, inräknat vid allergier, sjukdomar i immunsystemet, läkarbehandling och graviditet.

Page last updated 13 mar 2020