Dôveryhodné zdroje

Pri skúmaní informácií súvisiacich so zdravím môže byť ťažké posúdiť kvalitu a presnosť získaných informácií. Človek môže niekedy strácať prehľad medzi všetkými informáciami o očkovaní, ktoré sú dostupné na internete a ktoré obiehajú na sociálnych médiách.

Môže si klásť otázku, kde nájsť presné informácie, kto stojí za vypracovaním dostupných informácií, a aj to či, ak sú tieto informácie podložené vedeckými dôkazmi.

V tejto časti sa uvádzajú odkazy na webové sídla iných zdravotníckych organizácií na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni s cieľom uľahčiť prístup k dôveryhodným zdrojom informácií, ako napríklad:

Vaccine Safety Net (sieť pre bezpečnosť očkovacích látok)

Sieť pre bezpečnosť očkovacích látok (VSN) je celosvetová sieť webových stránok, ktorú zriadila Svetová zdravotnícka organizácia a ktorá poskytuje spoľahlivé informácie o bezpečnosti očkovacích látok. Ďalšie informácie o tejto sieti sa dozviete na stránkach: https://vaccinesafetynet.org. Informácie o webových lokalitách členov siete VSN a odkazy na ne sú dostupné tu: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku.

Európska komisia a agentúry EÚ

Oficiálne webové stránky z krajín EÚ a EHP

Ďalej sú uvedené odkazy na oficiálne webové stránky s informáciami o očkovaní z organizácií verejného zdravia krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

 

Rakúsko

Belgicko

Chorvátsko

Česká republika

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Litva

Luxembursko

Malta

Holandsko

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Page last updated 30 nov 2020