RSV

Faktaark

Hva er RSV? 

Respiratorisk syncytialvirus (RSV) er et vanlig luftveisvirus som gir milde, forkjølelseslignende symptomer. Personer som får RSV, blir vanligvis friske i løpet av en uke uten behov for medisinsk behandling. Men hos spedbarn under seks måneder, personer over 65 år og personer med nedsatt immunforsvar kan RSV forårsake alvorlig sykdom og død. 

I EU, Norge og Storbritannia fører RSV hvert år til at cirka 213 000 barn under fem år – hvorav noen trenger intensivbehandling – og rundt 158 000 voksne blir innlagt på sykehus hvert år. Én av tjue eldre i Europa får RSV hvert år.

Baby with RSV complications (blue lips, flared nostrils) crying

Hva er symptomene på RSV? 

RSV rammer forskjellige aldersgrupper på forskjellig måte, men de vanligste symptomene på sykdommen er blant annet:

 • hoste
 • nysing
 • feber
 • rennende nese
 • pipende pust

Spedbarn som får RSV, kan utvikle forskjellige symptomer som:

 • irritabilitet
 • redusert appetitt
 • endringer i pustemønsteret
 • apné (midlertidig pustestopp, særlig mens man sover)

Hos barn under 5 år kan RSV også forårsake:

 • rask pust
 • problemer med å svelge
 • blodforgiftning (sepsis)

Voksne med RSV kan også oppleve sår hals, hodepine, tett nese og utmattelse.

Hvilke komplikasjoner kan RSV medføre? 

De fleste RSV-tilfeller er milde, men sykdommen kan forverre underliggende sykdommer og forårsake alvorlige komplikasjoner som kan være livstruende. Komplikasjoner av alvorlig RSV-infeksjon er blant annet betennelse i de små luftveiene i lungen (bronkiolitt) og lungebetennelse (pneumoni).

Hos spedbarn og småbarn er pustevansker de tegn på alvorlig RSV-infeksjon som krever øyeblikkelig legehjelp. Kort, overfladisk pust, utspilte nesebor ved innånding, støyende pust, pusteopphold og innsunket bryst er tegn på at barnet trenger øyeblikkelig legehjelp. Dessuten bør foreldrene se etter blå eller grå farge på lepper, munn eller negler, siden dette er et tegn på kritisk lave oksygennivåer i blodet.  

Spedbarn kan også få sepsis, en infeksjon i blodet som kan forårsake en rekke symptomer, blant annet lavt blodtrykk, økt hjertefrekvens og feber. Eldre pasienter med RSV kan utvikle komplikasjoner som forverring av KOLS og hjertesykdom. 

 Elderly relative plays with toddler - the elderly and very young are most at risk of RSV

Hvordan spres RSV? 

RSV sprer seg fra person til person via partikler og dråper som slippes ut i luften når en smittet person puster, snakker, hoster eller nyser.
Nærkontakt, for eksempel kyss fra foreldre til barn, kan også spre viruset. 

RSV kan også spre seg når luftveisdråper lander på overflater som andre tar på. Disse kan i sin tur få viruset på hendene og bli smittet når de tar seg til nesen, munnen eller øynene. Dette er en vanlig smittevei for spedbarn og småbarn som tar på infiserte overflater og leker eller putter dem i munnen. 

Symptomene opptrer vanligvis to–åtte dager etter at man er blitt smittet.

Hvem risikerer å få RSV?

RSV kan ramme mennesker i alle aldre, og nesten alle barn vil bli smittet av RSV før de er to år gamle. 
De mest utsatte er for tidlig fødte spedbarn og spedbarn under seks måneder, personer over 65 år og personer med nedsatt immunforsvar eller underliggende sykdommer som diabetes, hjertesykdom og lungesykdom. 

Pregnant person getting vaccinated against RSV by their doctor

Hvordan kan RSV forebygges? 

I 2023 godkjente EU den første RSV-vaksinen som kan beskytte spedbarn opp til seks måneders alder samt to vaksiner for eldre voksne. Når vaksinen gis til moren under svangerskapet, vil de antistoffene som dannes som svar på vaksinen, krysse morkaken og overføres til fosteret. Barnet vil da være beskyttet i opptil seks måneder etter fødselen. 

Generelle forebyggende tiltak er de samme som for de fleste andre luftveisvirus. Tiltak som å vaske og desinfisere hendene ofte, holde seg for nese og munn når man nyser, og unngå kontakt med andre når man er syk, kan man begrense spredningen av RSV og beskytte sårbare personer. 
 

Hvordan behandles RSV?

Milde tilfeller av RSV krever vanligvis ingen behandling. De fleste blir friske av seg selv etter noen dager. For spedbarn under seks måneder kan det være nødvendig med sykehusopphold for å overvåke pusten og oksygennivåene. 

I alvorlige tilfeller kan sykehusbehandling omfatte støttebehandling, pustestøtte og medisiner for å bekjempe virus i tillegg til særskilt behandling for komplikasjoner som kan oppstå.

I noen tilfeller kan legen gi barn under 2 år medisiner for å bekjempe virus for å redusere risikoen for alvorlig sykdom hvis de blir smittet.