Na sochair a bhaineann le vacsaíniú do dhaoine aonair

a girl with a newborn child
© iStock

Cosnaíonn an vacsaíniú daoine aonair ar ghalair a d’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith acu ar shláinte an duine, mar shampla:

  • maraíonn an diftéire duine as gach deichniúir a tholgann í, fiú nuair a chuirtear cóir leighis orthu (1);
  • beidh an siondróm rubella ó bhroinn (siondróm lena ngabhann fadhbanna sláinte amhail bodhaire, catarachtaí agus míchumais fhoghlama) ar bheagnach naonúr leanbh as gach deichniúr a raibh rubella ar a máithreacha le linn an luathtoirchis (2);
  • maraíonn an galar meiningeacocúil duine as gach deichniúr a bhuailtear leis, fiú agus meardiagnóis agus cóir leighis a bheith ann, agus bíonn fadhbanna ann ar nós néarlagú nó lagú éisteachta agus teascadh i gcás suas le 20% dóibh siúd a thagann slán ón ngalar (3);
  • tá an bhruitíneach an-tógálach ar fad agus bíonn aimhréidheanna ag triúir as gach deichniúr a bhuailtear léi (4), orthu siúd áirítear ionfhabhtuithe cluaise, an bhuinneach, niúmóine agus einceifealaíteas (athlasadh fhíocháin na hinchinne);
  • is féidir go mbeidh pertussis (an triuch) thar a bheith tromchúiseach i naíonáin, agus é ina údar le ráigeanna casachta ar féidir leo teacht ar ais go ceann suas le dhá mhí. Áirítear ar na haimhréidheanna niúmóine, einceifealapaite (galar inchinne), taomanna agus fiú an bás (5).

Ar an liosta seo le samplaí tá galair a bhfuil vacsaíní ina aghaidh mar chuid de na cláir náisiúnta um imdhíonadh, agus/nó ar vacsaíní iad a thugtar do dhaoine a mheastar gur mó an baol go dtolgóidh siad an galar.

--------------------------------------------------------------------

Tagairtí:

(1) ECDC factsheet - Diphtheria (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) ECDC factsheet - Congenital Rubella Syndrome (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) ECDC factsheet - Meningococcal disease (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) US CDC Pink Book – Measles (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) ECDC factsheet – Pertussis (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Buntáistí an vacsaínithe don phobal

Faigh tuilleadh eolais maidir le conas a chabhraíonn vacsaíní le leathadh galar i bpobail a laghdú, agus conas a chabhraíonn siad le imdhíonacht tréada a bhunú.

An uair le vacsaíniú

Faigh sceidil vacsaínithe náisiúnta do thíortha AE/LEE ina dtairgtear vacsaínithe d’aoisghrúpaí agus do dhaonraí ar leith.

Page last updated 13 Már 2020