Sledování bezpečnosti vakcín a hlášení nežádoucích účinků

Jakmile je vakcína schválena k použití, vnitrostátní orgány EU/EHP a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) neustále sledují nežádoucí účinky u osob, kterým byla vakcína podána.

Tím je zajištěno, že veškerá možná rizika jsou odhalena a řešena co nejdříve.

Agentura EMA kontroluje nové informace o bezpečnosti všech vakcín dostupných v Evropě. Analyzuje řadu zdrojů dat, včetně:

  • hlášení od pacientů, rodičů a zdravotnických pracovníků,
  • klinických studií,
  • lékařské literatury,
  • informací poskytnutých dalšími regulačními orgány.

Agentura EMA pečlivě vyhodnocuje podezření na nežádoucí účinky, aby určila, zda existuje přímá souvislost s vakcínou. Pomáhá tak vyloučit možnost, že by šlo o náhodný jev nebo působení faktorů, které nesouvisí se samotnou vakcínou. Mohly by být důsledkem nemoci nebo úzkosti v souvislosti s podáním vakcíny

 

Toto video je k dispozici ve 24 jazycích EU. Zapněte si titulky ve svém jazyce.

V případě potřeby agentura EMA a další evropské regulační orgány podniknou nezbytné kroky. Mohou například poskytnout aktualizované pokyny zdravotnickým pracovníkům nebo dokonce omezit použití vakcíny u určitých skupin osob.

Pacienti, zdravotničtí pracovníci a farmaceutické společnosti by měli hlásit veškerá podezření na nežádoucí účinky svému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu pro léčivé přípravky. Další informace o tom, jak hlásit podezření na nežádoucí účinky, naleznete v informacích o předepisování přípravku nebo příbalové informaci nebo v Evropské databázi hlášení podezření na nežádoucí účinky.

Informace o těchto hlášených podezřeních na nežádoucí účinky jsou veřejně dostupné v Evropské databázi hlášení podezření na nežádoucí účinky.

Proces sledování bezpečnosti a řízení rizik léčivých přípravků se nazývá „farmakovigilance“. Další informace viz:

 

Přínosy očkování

Vakcíny předcházejí onemocněním, která by mohla způsobit zdravotní problémy, zdravotní postižení nebo úmrtí. Mnohá onemocnění jsou nyní díky očkování vzácná.

Schvalování vakcín v Evropské unii

Informace o schvalování, testování a vědeckém hodnocení vakcín příslušnými orgány za účelem kontroly jejich kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Účinnost vakcín

Schválené vakcíny jsou účinné při prevenci onemocnění, výskytu závažných příznaků a snižování přenosu onemocnění.

Page last updated 13 Bře 2020