Решения относно използването на ваксини в различните европейски държави

elderly lady being vaccinated

Всяка европейска държава решава поотделно кои ваксини следва да бъдат част от нейната национална имунизационна програма и кои от тях да се финансират от националната здравна система. Това се определя от местните условия, напр. степента на разпространение на заболяването, както и икономическите фактори.

Повечето национални имунизационни програми в ЕС/ЕИП включват ваксини за около 20 заболявания, които се прилагат на различни възрастови групи. В допълнение, за да се постигне защита срещу определени заболявания, понякога ваксинирането се препоръчва за високорискови групи, напр. хора с хронични заболявания или планиращи пътувания за други части на света.

Някои от ваксините са срещу едно единствено заболяване, а други срещу група заболявания. Понякога се дават няколко ваксини наведнъж с цел защита срещу инфекциозни заболявания. Комбинираната употреба на ваксини е добре установена практика и се основава на научни изследвания на ползите и безопасността.

Повече информация за националните имунизационни програми ще намерите в Имунизационния календар на ECDC и също на официалните уебсайтове за имунизация на страните от ЕС/ЕИП тук.

Ползи от ваксинирането

Ваксините предотвратяват болести, причиняващи здравословни проблеми, увреждания или смърт. Днес много заболявания са редки благодарение на ваксините.

Ефективност на ваксините

Разрешените ваксини са ефективни за предотвратяване на болести, сериозни симптоми и намаляване на предаването.

Page last updated 13 Март 2020