Fordeler ved vaksinasjon

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Vaksiner forebygger sykdommer som ellers kunne forårsaket alvorlige helseproblemer, permanent funksjonsnedsettelse og i visse tilfeller dødsfall. Flere hundre millioner mennesker verden rundt vaksineres årlig for å beskyttes mot alvorlige sykdommer.

I løpet av 2018 fikk for eksempel rundt 86 prosent av spebarn i verden tre doser av vaksinen som gir beskyttelse mot difteri, tetanus og kikhoste (DTP), og 85 prosent av verdens spebarn fikk tre doser av poliovaksinen (1).

I motsetning til en behandling som gis for å kurere en sykdom, gis vaksiner vanligvis til friske mennesker for å forebygge at de blir syke. Derfor er de langsiktige fordelene ved å vaksineres, ikke nødvendigvis umiddelbart synlige.

Mange smittsomme sykdommer er svært sjeldne i dag takket være vaksinasjon. Det gjør at de negative konsekvensene av disse sykdommene i visse tilfeller blir glemt. Hvis folk slutter å vaksinere seg, kan mange av disse sykdommene og relaterte utbrudd komme tilbake.

Eksempel: meslinger

Meslinger var nesten helt utryddet i mange europeiske land.

Fra oktober 2016 har imidlertid meslinger blitt vanligere i EU/EØS med utbrudd i flere land (2) som følge av at færre mennesker vaksineres.

Meslinger kan være en alvorlig og til og med livstruende sykdom. For mer informasjon, se faktaark om meslinger.

Den eneste beskyttelsen mot meslinger er vaksinasjon. MMR-vaksinen beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. MMR-vaksinen er sikker og effektiv.

Eksempel: kikhoste

Kikhoste er en sykdom som påvirker luftveiene. Den kan spres raskt. Den fører ofte til sykehusinnleggelse hos spebarn, og risikoen for komplikasjoner og innleggelse øker hos spebarn yngre enn tre måneder. Den kan føre til alvorlige hosteanfall og varer vanligvis i tre til seks uker.

Komplikasjoner kan inkludere lungebetennelse, encefalopati (en hjernesykdom), slag og endatil dødsfall. For mer informasjon, se faktaark om kikhoste.

Vaksinasjon mot kikhoste er en del av de nasjonale vaksinasjonsprogrammene i EU. Dette beskytter barn mot kikhoste, mens det bare fører til mindre bivirkninger. Rundt 20 prosent av spebarn vil få rødme og smerte på sprøytestedet. Under 5 prosent får feber.

--------------------------------------------------------------------

Referanser:

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) Risikovurdering fra ECDC: “Who is at risk of measles in the EU/EEA?” (hvem risikerer å få meslinger i EU/EØS?), 28 mai 2019: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Page last updated 13 mar 2020