Přínosy očkování pro jednotlivce

a girl with a newborn child
© iStock

Očkování chrání jednotlivce proti onemocněním, která by mohla mít závažné dopady na jejich zdraví, například:

  • záškrtu podlehne každá desátá osoba, která jím onemocní, a to i pokud je nemoc léčena (1),
  • téměř 9 z 10 kojenců narozených matkám, které v rané fázi těhotenství prodělaly zarděnky, postihuje syndrom vrozených zarděnek (který může způsobit hluchotu, šedý zákal a vývojové poruchy) (2),
  • meningokovému onemocnění podlehne 1 osoba z 10, i když je nemoc včas diagnostikována a léčena, a u až 20 % přeživších se vyskytnou problémy, jako jsou neurologické poruchy nebo sluchové postižení či nutnost provedení amputace (3),
  • spalničky jsou vysoce nakažlivé a u 3 z 10 nakažených osob se vyskytnou komplikace (4), jako jsou ušní infekce, průjem, pneumonie (zápal plic) nebo encefalitida (zánět mozkové tkáně),
  • pertuse (černý kašel) může být zvláště závažná u malých dětí, neboť vyvolává záchvaty kašle, které mohou přetrvávat až po dobu dvou měsíců. Související komplikace zahrnují pneumonii, encefalopatii (onemocnění mozku), záchvaty a dokonce i úmrtí (5).

Tento seznam s příklady zahrnuje onemocnění, na která existují očkovací látky, jež jsou zahrnuty do vnitrostátních programů imunizace a/nebo podávány osobám, u nichž se má za to, že je riziko onemocnění vyšší.

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) Informační list střediska ECDC – Záškrt (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) Informační list střediska ECDC – Syndrom vrozených zarděnek (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) Informační list střediska ECDC – Meningokokové onemocnění (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) Růžová kniha Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Spojené státy) – Spalničky (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) Informační list střediska ECDC – Pertuse (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Kdy se nechat očkovat

Vyhledejte si očkovací kalendáře jednotlivých zemí EU/EHP, které nabízejí očkování pro konkrétní věkové skupiny a populace.

Page last updated 13 Bře 2020