Meningokokové ochorenie

Prehľad

Čo je meningokokové ochorenie? 

Meningokokové ochorenie je závažná bakteriálna infekcia spôsobená baktériou Neisseria meningitidis. Tento typ baktérií môže spôsobiť závažné ochorenia, ako je meningitída (zápal mozgových blán a miechy) a otrava krvi (septikémia). Ak sa meningokokové ochorenie ihneď nelieči, môže rýchlo postupovať a stať sa život ohrozujúcim.

V EÚ/EHP sa ročne hlási v priemere približne 3 000 prípadov, hoci počas pandémie tento počet klesol. Ochorenie je smrteľné približne v 10 % prípadov. 

A woman reacts to light

Aké sú príznaky meningokokového ochorenia? 

Príznaky meningokokového ochorenia môžu byť rôznorodé, ale často medzi ne patrí:

 • horúčka,
 • silná bolesť hlavy,
 • stuhnutý krk,   
 • nevoľnosť a vracanie,
 • citlivosť na svetlo,
 • zmätenosť alebo zmenený duševný stav,
 • vyrážka (červená alebo fialová vyrážka, ktorá po stlačení nevybledne),
 • zrýchlené dýchanie,
 • studené ruky a nohy.

Je dôležité poznamenať, že u osôb s meningokovým ochorením sa môžu objaviť iba niektoré z menovaných príznakov. 
 

person coughing on someone else

Aké komplikácie spôsobuje meningokokové ochorenie? 

Meningokokové ochorenie môže viesť k závažným komplikáciám vrátane:

 • poškodenia mozgu,
 • straty sluchu,
 • porúch učenia,
 • zlyhania obličiek,
 • septického šoku,
 • smrti.

Ako sa ochorenie šíri? 

Meningokokové ochorenie sa šíri kvapôčkami z dýchacích ciest infikovanej osoby. Tieto kvapôčky sa môžu uvoľňovať pri činnostiach, ako je kašeľ, kýchanie alebo blízky osobný kontakt. Baktérie môžu neškodne prežívať aj v hrdle a nose niektorých osôb, ktoré sa tak môžu stať nosičmi a potenciálne preniesť baktérie na iné osoby.

Kto je vystavený riziku nakazenia sa meningokokovým ochorením? 

Hoci sa meningokokmi môže nakaziť každý, určité skupiny ľudí sú vystavené vyššiemu riziku, ako napríklad:

 • dojčatá a malé deti,
 • dospievajúci a mladí dospelí,
 • ľudia žijúci v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá má toto ochorenie,
 • osoby s určitými ochoreniami, ktoré oslabujú imunitný systém,
 • cestujúci do regiónov s vysokým výskytom meningokokového ochorenia.
Teenager getting vaccinated

Aké možnosti prevencie pred meningokokovými ochoreniami existujú? 

V EÚ sú povolené viaceré vakcíny na ochranu proti niektorým typom (séroskupinám) meningokokových baktérií. Očkovanie sa odporúča najmä pre dojčatá a dospievajúcich v EÚ/EHP, kde sú zavedené rôzne očkovacie programy. Ľuďom v každom veku možno odporučiť, aby sa dali zaočkovať alebo absolvovali posilňujúcu dávku očkovacej látky. Osobitné odporúčania týkajúce sa očkovania sa môžu zaviesť pre osoby v určitých rizikových skupinách.  

Ako sa meningokokové ochorenie lieči? 

Meningokokové ochorenie je akútne ochorenie, pri ktorom je nevyhnutná okamžitá liečba. Na liečbu infekcie sa používajú antibiotiká. Rýchla lekárska pomoc môže výrazne zvýšiť šance na pozitívny výsledok a znížiť riziko komplikácií.