Meningokokkenziekte

Factsheet

Wat is meningokokkenziekte? 

Meningokokkenziekte is een ernstige bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria meningitidis. Dit type bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken zoals meningitis (ontsteking van de vliezen rond de hersenen en het ruggenmerg) en bloedvergiftiging (septikemie). Meningokokkenziekte kan snel verergeren en levensbedreigend worden als de ziekte niet snel behandeld wordt.

In de EU/EER worden jaarlijks gemiddeld ongeveer 3 000 gevallen gemeld, hoewel dit aantal tijdens de pandemie lager was. In ongeveer 10 % van deze gevallen is de ziekte fataal. 

A woman reacts to light

Wat zijn de symptomen van meningokokkenziekte? 

De symptomen van meningokokkenziekte kunnen variëren, maar omvatten vaak:

 • koorts
 • ernstige hoofdpijn
 • stijve nek   
 • misselijkheid en braken
 • gevoeligheid voor licht
 • verwardheid of veranderde geestestoestand
 • uitslag (een rode of paarse uitslag die niet vervaagt wanneer erop wordt gedrukt)
 • snelle ademhaling
 • koude handen en voeten

Het is belangrijk op te merken dat niet alle personen met meningokokkenziekte al deze symptomen zullen vertonen. 
 

person coughing on someone else

Welke complicaties kunnen zich voordoen bij meningokokkenziekte? 

Meningokokkenziekte kan leiden tot ernstige complicaties, waaronder:

 • hersenschade
 • gehoorverlies
 • leerstoornissen
 • nierfalen
 • septische shock
 • overlijden

Hoe verspreidt de ziekte zich? 

Meningokokkenziekte wordt overgedragen door het inademen van kleine druppeltjes uit de neus-keelholte van een besmette persoon. Deze druppeltjes kunnen vrijkomen bij activiteiten zoals hoesten, niezen of nauw persoonlijk contact. Bij sommige mensen kunnen de bacteriën in de keel en neus voorkomen zonder klachten te veroorzaken, waardoor deze mensen dragers zijn die de bacteriën mogelijk op anderen kunnen overdragen.

Wie loopt risico op meningokokkenziekte? 

Hoewel iedereen meningokokkenziekte kan krijgen, lopen bepaalde groepen een hoger risico, zoals:

 • zuigelingen en jonge kinderen
 • adolescenten en jongvolwassenen
 • mensen die in nauw contact leven met iemand die de ziekte heeft
 • personen met bepaalde medische aandoeningen die het immuunsysteem verzwakken
 • reizigers naar gebieden waar meningokokkenziekte veel voorkomt
Teenager getting vaccinated

Hoe kan meningokokkenziekte worden voorkomen? 

In de EU zijn meerdere vaccins goedgekeurd voor gebruik ter bescherming tegen bepaalde soorten meningokokkenbacteriën (serogroepen). Vaccinatie wordt voornamelijk aanbevolen voor zuigelingen en adolescenten in de EU/EER, waar verschillende vaccinatieprogramma's van kracht zijn. Mensen van elke leeftijd kunnen het advies krijgen om zich te laten vaccineren of een inhaalvaccin te laten toedienen. Er kunnen specifieke vaccinaanbevelingen worden geïmplementeerd voor mensen in bepaalde groepen met een verhoogd risico.  

Hoe wordt meningokokkenziekte behandeld? 

Meningokokkenziekte is een medisch noodgeval en onmiddellijke behandeling is vereist. Voor de behandeling van de infectie worden antibiotica gebruikt. Door onmiddellijke medische aandacht kan de kans op een positieve uitkomst aanzienlijk worden vergroot en het risico op complicaties aanzienlijk worden verminderd.