Meningokokové onemocnění

Informativní přehled

Co je meningokokové onemocnění? 

Meningokokové onemocnění je závažná bakteriální infekce způsobená bakterií Neisseria meningitidis. Tento druh bakterií může způsobit závažná onemocnění, například meningitidu (zánět blan obklopujících mozek a míchu) a otravu krve (septikemii). Meningokokové onemocnění se může rychle rozvinout a pokud není včas léčeno, může být život ohrožující.

V EU/EHP je každý rok hlášeno v průměru přibližně 3 000 případů, i když během pandemie tento počet poklesl. Toto onemocnění je smrtelné přibližně v 10 % případů. 

A woman reacts to light

Jaké jsou příznaky meningokokového onemocnění? 

Příznaky meningokokového onemocnění jsou různé, ale často mezi ně patří:

 • horečka,
 • silná bolest hlavy,
 • ztuhlá šíje,   
 • nauzea a zvracení,
 • citlivost na světlo,
 • zmatenost nebo změněný duševní stav,
 • vyrážka (červená nebo fialová vyrážka, která po zmáčknutí nevybledne),
 • zrychlené dýchání,
 • studené ruce a nohy.

Je důležité poznamenat, že ne všechny osoby s meningokokovým onemocněním budou vykazovat všechny tyto příznaky. 
 

person coughing on someone else

Jaké jsou komplikace meningokokového onemocnění? 

Meningokokové onemocnění může vést k závažným komplikacím, včetně:

 • poškození mozku,
 • ztráty sluchu,
 • poruchy učení,
 • selhání ledvin,
 • septického šoku,
 • úmrtí.

Jak se toto onemocnění šíří? 

Meningokokové onemocnění se šíří prostřednictvím kapének z dýchacích cest nakažené osoby. Tyto kapénky se mohou uvolňovat při nejrůznějších aktivitách, například při kašli, kýchání nebo těsném osobním kontaktu. Bakterie mohou žít i v krku a nose některých jedinců, aniž by jim škodily. Tyto osoby se tak mohou stát nosiči a bakterie šířit na ostatní.

Kdo je ohrožen rizikem meningokokového onemocnění? 

Ačkoli meningokokovým onemocněním se může nakazit kdokoli, některé skupiny jsou vystaveny vyššímu riziku, a to zejména:

 • kojenci a malé děti,
 • dospívající a mladí dospělí,
 • osoby žijící v těsné blízkosti nemocného,
 • osoby s určitými zdravotními potížemi, které oslabují imunitní systém,
 • osoby cestující do oblastí s vysokým výskytem meningokokového onemocnění.
Teenager getting vaccinated

Jak lze meningokokovému onemocnění předcházet? 

V EU je na ochranu proti určitým druhům (séroskupinám) meningokokových bakterií schváleno používání více vakcín. V EU/EHP jsou zavedeny různé očkovací programy a očkování se doporučuje především u kojenců a dospívajících. Očkování nebo přeočkování lze doporučit osobám v jakémkoli věku. Pro osoby v určitých vysoce rizikových skupinách mohou být zavedena specifická doporučení pro očkování.  

Jak se meningokokové onemocnění léčí? 

Meningokokové onemocnění představuje významné ohrožení zdraví vyžadující naléhavou pomoc. K léčbě infekce se používají antibiotika. Šance na pozitivní výsledek a snížení rizika komplikací může výrazně zvýšit rychlé zahájení léčby.