Hepatitída A

Prehľad

What is hepatitis A? 

Hepatitis A is a highly transmissible infection that causes inflammation of the liver and can affect its ability to function. The time between exposure and symptoms averages between 28 to 30 days and symptoms usually last from two to seven weeks.

At a glance: Hepatitis A in Europe

 • Liver infection caused by a virus
 • Hepatitis A spreads through poor hygiene and contact with particles of infected faeces and/or by consuming contaminated food or water.
 • Around 10 000 cases every year
 • Vaccination can prevent hepatitis A and its complications 

Find out more about hepatitis A vaccines in your country.

Nauseous man

Aké sú príznaky hepatitídy A? 

Infekcia vírusom hepatitídy A často prebieha bezpríznakovo alebo má mierny priebeh, najmä u detí mladších ako päť rokov. U dospelých je nástup ochorenia zvyčajne náhly, s nasledujúcimi klinickými príznakmi:

 • žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielok)
 • tmavý moč
 • únava
 • nechutenstvo
 • neurčitá bolesť brucha
 • nevoľnosť
 • vracanie
 • horúčka

Osoby sú najinfekčnejšie tesne pred nástupom príznakov, pričom väčšina prípadov sa po prvom týždni žltačky považuje za neinfekčnú.

family illustration

Aké komplikácie spôsobuje hepatitída A? 

Prolongovaná relapsujúca hepatitída trvajúca až jeden rok sa vyskytuje v 15 % prípadov. Nie je známe, že by ochorenie prechádzalo do chronicity a po prekonaní ochorenia je imunita trvalá.

Riziko úmrtia je veľmi nízke, ale je vyššie u dospelých osôb starších ako 50 rokov alebo u osôb so základným chronickým ochorením pečene.

Ako sa hepatitída A šíri? 

Hepatitída A je spôsobená vírusom hepatitídy A. Najčastejšie sa šíri výkalmi infikovanej osoby, a to buď konzumáciou kontaminovaných potravín alebo vody alebo osobným kontaktom pri nedostatočnej hygiene.

Môže sa šíriť aj medzi blízkymi kontaktmi, ako sú kontakty v domácnosti, sexuálne kontakty a osobami, ktoré navštevujú kolektívne zariadenia alebo školy.

Kto je vystavený riziku hepatitídy A?

Skupiny, ktoré sú najviac ohrozené infekciou vírusom hepatitídy A, sú:

 • muži, ktorí majú pohlavný styk s mužmi
 • osoby žijúce s osobou, ktorá je infikovaná hepatitídou A
 • osoby žijúce v oblastiach s nedostatočnou hygienou a sanitáciou
 • osoby, ktoré užívajú alebo injekčne užívajú drogy
Washing food

Aké sú možnosti prevencie hepatitídy A?

Hepatitíde A možno najlepšie predchádzať zaistením bezpečnosti potravín, sanitáciou a očkovaním.

Ako účinné sa ukázali aj prísne kontrolné opatrenia, ako je posilnenie osobnej hygieny, sledovanie kontaktov a podanie očkovacej látky exponovaným osobám.

K dispozícii je niekoľko účinných a bezpečných očkovacích látok. Očkovacie látky sú účinné aj vtedy, ak sa podávajú do desiatich dní po expozícii.

Ako sa hepatitída A lieči? 

V prípade hepatitídy A neexistuje špecifická liečba. Liečba je len podporná a pacienti sa zvyčajne zotavujú spontánne.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto informačnom prehľade sú určené na poskytnutie všeobecných informácií a nemajú nahrádzať odborné vedomosti a úsudok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých prípadoch.