Hepatitis A

Faktablad

Hvad er hepatitis A? 

Hepatitis A er en let overførbar infektion, der forårsager leverbetændelse og kan påvirke leverfunktionen. Inkubationsperioden er i gennemsnit 28-30 dage, og symptomerne varer normalt fra to til syv uger.

 

Nauseous man

Hvad er symptomerne på hepatitis A? 

Der er ofte ingen symptomer på hepatitis A-virusinfektion eller kun milde sygdomstegn, især hos børn under fem år. Hos voksne indtræder sygdommen normalt pludseligt og med følgende symptomer:

 • gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide af øjnene)
 • mørk urin
 • træthed
 • nedsat appetit
 • mavegener
 • kvalme
 • opkastning
 • feber

Risikoen for at smitte andre er størst lige før, symptomerne opstår. I de fleste tilfælde smitter man ikke længere efter den første uge med gulsot.

family illustration

Hvilke komplikationer er der forbundet med hepatitis A? 

Langvarig, tilbagevendende hepatitis i op til ét år forekommer i 15 % af tilfældene. Der er ingen kendte tilfælde af kronisk infektion med hepatitis A, og infektion giver livslang immunitet mod sygdommen.

Risikoen for dødsfald er meget lav, men højere blandt voksne over 50 år eller blandt personer med underliggende kroniske leversygdomme.

Hvordan spredes hepatitis A? 

Hepatitis A forårsages af hepatitis A-virus. Det spreder sig oftest gennem en smittet persons afføring, enten ved indtagelse af kontamineret mad eller vand eller ved personlig kontakt gennem dårlig hygiejne.

Den kan også sprede sig blandt tætte kontakter såsom husstandskontakter, seksuelle kontakter, og personer, der opholder sig i dagcentre eller skoler.

Hvem har risiko for at få hepatitis A?

Følgende grupper har størst risiko for infektion med hepatitis A-virus:

 • mænd, der har sex med mænd
 • personer, der bor sammen med en person, der er smittet med hepatitis A
 • personer, der bor i områder med dårlig hygiejne og dårlige sanitære forhold
 • personer, der bruger eller injicerer narkotika
Washing food

Hvad kan man gøre for at undgå at blive smittet med hepatitis A? 

Hepatitis A forebygges bedst gennem forbedret fødevaresikkerhed, hygiejne og vaccination.

Strenge kontrolforanstaltninger såsom forbedring af personlig hygiejne, kontaktopsporing, og vaccination af eksponerede personer har også vist sig at være effektive.

Der findes flere effektive og sikre vacciner. Vaccinerne er effektive, selv om de gives op til ti dage efter eksponering.

Hvordan behandles hepatitis A? 

Der findes ingen specifik behandling for hepatitis A, kun understøttende behandling. Sygdommen går normalt over af sig selv.

Bemærk: Indholdet af dette faktablad er til generel information og bør ikke erstatte den personlige rådgivning og vurdering, som en sundhedsperson kan give.