Хепатит A

Информационна листовка

Какво представлява хепатит А? 

Хепатит А е силно заразна инфекция, която причинява възпаление на черния дроб и засяга способността му да функционира. Средното време между излагането на заразата и проявата на симптомите е между 28 и 30 дни, а симптомите обикновено продължават от две до седем седмици.

 

Nauseous man

Какви са симптомите на хепатит А? 

Инфекцията с вируса на хепатит А често няма симптоми или води до леко заболяване, особено при деца на възраст под пет години. При възрастни началото на заболяването обикновено е внезапно, със следните симптоми:

 • жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите)
 • тъмна урина
 • умора
 • загуба на апетит
 • коремен дискомфорт
 • гадене
 • повръщане
 • повишена температура

Хората са най-заразни непосредствено преди появата на симптомите, като повечето случаи се считат за неинфекциозни след първата седмица на проявата на жълтеница.

family illustration

Какви са усложненията от хепатит А? 

При 15 % от случаите се наблюдава продължителен пристъпен хепатит с продължителност до една година. До момента не е позната хронична инфекция с хепатит А, като прекарването на болестта осигурява имунитет за цял живот.

Рискът от смърт е много нисък, но по-висок при възрастни над 50 години или при хора със съпътстващо хронично чернодробно заболяване.

Как се разпространява хепатит А? 

Хепатит А се причинява от вируса на хепатит А. Той се разпространява най-често чрез фекалиите на заразени лица или чрез консумация на заразена храна или вода, или чрез личен при лоша хигиена.

Може да се разпространява и при близък контакт в семейна среда, при сексуален контакт, както и в заведенията за грижи и училищата.

Кой е изложен на риск от хепатит A?

Следните групи са изложени на най-голям риск от заразяване с вируса на хепатит А:

 • мъже, които имат сексуални контакти с мъже
 • лица, които живеят с лице, заразено с хепатит А
 • лица, които живеят в райони с лоша хигиена и канализация
 • лица, които употребяват или инжектират наркотици
Washing food

Как може да се предотврати инфекцията с хепатит А? 

Най-добрият начин да се предотврати инфекцията с Хепатит А е да се подобри безопасността на храните, хигиената и ваксинацията.

Строгите мерки за контрол, като например засилването на личната хигиена, проследяването на контактите и прилагането на ваксина на изложени на риск лица, също са доказали ефективността си в миналото.

Съществуват няколко ефективни и безопасни ваксини. Ваксините са ефективни дори ако се приложат до десет дни след експозицията.

Как се лекува хепатит A? 

Не съществува лечение, специфично за хепатит А, терапията е само поддържаща и пациентите обикновено се възстановяват спонтанно.

Бележка: Информацията в тази листовка е предназначена за общо сведение и не трябва да се използва като заместител на личния опит и преценката на медицински специалист.