Hepatitis A

Factsheet

Wat is hepatitis A? 

Hepatitis A is een zeer besmettelijke infectieziekte waardoor de lever ontstoken raakt en de werking ervan kan aantasten. De tijd tussen het moment van blootstelling en het optreden van de eerste symptomen bedraagt gemiddeld 28 tot 30 dagen en de symptomen houden gewoonlijk twee tot zeven weken aan.

Nauseous man

Wat zijn de symptomen van hepatitis A? 

Vaak veroorzaakt hepatitis A geen symptomen of leidt de infectie tot een milde ziekte, met name bij kinderen die jonger dan 5 jaar oud zijn. Volwassenen worden vaak abrupt ziek en vertonen daarbij de volgende symptomen:

 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of het oogwit),
 • donkere urine,
 • vermoeidheid,
 • gebrek aan eetlust,
 • pijn in de bovenbuik,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • koorts.

Het risico om anderen te besmetten is het grootst vlak voordat de eerste symptomen zich voordoen, en in de meeste gevallen wordt de zieke na de eerste week geelzucht als niet-besmettelijk beschouwd.

family illustration

Welke complicaties kunnen zich voordoen bij hepatitis A? 

In 15 % van de gevallen ontwikkelt de hepatitis zich tot een langdurige, recidiverende ziekte die maximaal één jaar kan duren. Er zijn geen gevallen van chronische infectie met hepatitis A bekend en de infectie levert levenslange immuniteit tegen de ziekte op.

Het risico op overlijden is erg klein, al is het gevaar groter bij volwassenen ouder dan 50 jaar of bij personen met onderliggende chronische leverziekten.

Hoe verspreidt hepatitis A zich? 

Hepatitis A wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. De ziekte verspreidt zich meestal via de uitwerpselen van een besmette persoon, door het binnenkrijgen van met ontlasting besmet voedsel of water, dan wel door persoonlijk contact in geval van slechte hygiëne.

Het kan zich ook verspreiden onder personen die nauw contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld binnen hetzelfde huishouden, bij seksueel contact dan wel in dagverblijven of op scholen.

Wie loopt risico op een hepatitis A-infectie?

De volgende groepen lopen het grootste risico op besmetting met het hepatitis A-virus:

 • mannen die seks hebben met mannen,
 • personen die samenwonen met iemand die besmet is met hepatitis A,
 • personen die in gebieden met slechte hygiëne en gebrekkige sanitaire voorzieningen leven,
 • mensen die drugs gebruiken of injecteren.
Washing food

Hoe kan hepatitis A worden voorkomen? 

Hepatitis A kan het best worden voorkomen door betere voedselveiligheid, degelijke sanitaire voorzieningen en vaccinatie.

Strenge controlemaatregelen, zoals een striktere persoonlijke hygiëne, contacttracering en de toediening van vaccins aan blootgestelde personen, zijn ook doeltreffend gebleken.

Er zijn meerdere doeltreffende en veilige vaccins beschikbaar. Vaccinatie werkt zelfs tot tien dagen na het moment van blootstelling.

Hoe wordt hepatitis A behandeld? 

Er bestaat geen specifieke behandeling voor hepatitis A, de therapie is alleen ondersteunend, en patiënten herstellen meestal spontaan.

NB: De inlichtingen in dit informatieblad zijn bedoeld als algemene informatie en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de individuele deskundigheid en het oordeel van een professionele zorgverlener.