Hepatitida A

Informativní přehled

What is hepatitis A? 

Hepatitis A is a highly transmissible infection that causes inflammation of the liver and can affect its ability to function. The time between exposure and symptoms averages between 28 to 30 days and symptoms usually last from two to seven weeks.

At a glance: Hepatitis A in Europe

 • Liver infection caused by a virus
 • Hepatitis A spreads through poor hygiene and contact with particles of infected faeces and/or by consuming contaminated food or water.
 • Around 10 000 cases every year
 • Vaccination can prevent hepatitis A and its complications 

Find out more about hepatitis A vaccines in your country.

Nauseous man

Jaké jsou příznaky hepatitidy A? 

Infekce virem hepatitidy A často nemá žádné příznaky nebo způsobí mírné onemocnění, zejména u dětí mladších pěti let. U dospělých je nástup onemocnění obvykle náhlý a je doprovázen těmito příznaky:

 • žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma),
 • tmavá moč,
 • únava,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • břišní diskomfort,
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • horečka.

Lidé jsou nejvíce nakažliví těsně před nástupem příznaků, přičemž většina případů se po prvním týdnu žloutenky považuje za neinfekční.

family illustration

Jaké komplikace jsou s hepatitidou A spojeny? 

U 15 % případů dochází k dlouhotrvající a relabující hepatitidě, která přetrvává po dobu až jednoho roku. Není známo, že by hepatitida A přešla do chronického stadia onemocnění. Po nakažení získává nemocný proti tomuto onemocnění celoživotní imunitu.

Riziko úmrtí je velmi nízké, ale u dospělých starších 50 let nebo u osob s chronickým onemocněním jater je vyšší.

Jak se hepatitida A šíří? 

Hepatitidu A způsobuje virus hepatitidy A. Nejčastěji se šíří výkaly nakažené osoby, a to buď prostřednictvím konzumace kontaminovaných potravin nebo vody, nebo kontaktem mezi osobami při nedostatečné hygieně.

Může se rovněž šířit prostřednictvím blízkých kontaktů, například kontakty mezi členy domácnosti, sexuálními kontakty a kontakty mezi osobami, které navštěvují zařízení denní péče nebo školy.

Kdo je hepatitidou A ohrožen?

Nejvíce jsou riziku nákazy viru hepatitidy A vystaveny tyto skupiny:

 • muži, kteří mají sex s muži,
 • osoby, které žijí s osobou infikovanou hepatitidou A,
 • osoby, které žijí v oblastech s nedostatečnou hygienou či špatnými sanitárními podmínkami,
 • osoby, které užívají drogy injekčně nebo jiným způsobem.
Washing food

Jak lze hepatitidě A předcházet? 

Hepatitidě A lze nejlépe předcházet vyšší bezpečností potravin, lepšími sanitárními podmínkami a očkováním.

Ukázalo se, že účinná jsou i přísná kontrolní opatření, například zlepšení osobní hygieny, trasování kontaktů a podávání očkovací látky exponovaným osobám.

K dispozici je několik účinných a bezpečných očkovacích látek. Očkovací látky jsou účinné, i když jsou podány až deset dnů po expozici nákaze.

Jak se hepatitida A léčí? 

Pro hepatitidu A neexistuje žádná specifická léčba, léčba je pouze podpůrná a pacienti se obvykle uzdravují spontánně.

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné informace, které by ale neměly sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.