Hepatitida A

Informativní přehled

Co je hepatitida A? 

Hepatitida A je vysoce nakažlivá infekce, která způsobuje zánět jater a může ovlivnit jejich schopnost fungovat. Průměrná doba mezi expozicí a příznaky je 28 až 30 dnů a příznaky obvykle trvají po dobu dvou až sedmi týdnů.

 

Nauseous man

Jaké jsou příznaky hepatitidy A? 

Infekce virem hepatitidy A často nemá žádné příznaky nebo způsobí mírné onemocnění, zejména u dětí mladších pěti let. U dospělých je nástup onemocnění obvykle náhlý a je doprovázen těmito příznaky:

 • žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma),
 • tmavá moč,
 • únava,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • břišní diskomfort,
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • horečka.

Lidé jsou nejvíce nakažliví těsně před nástupem příznaků, přičemž většina případů se po prvním týdnu žloutenky považuje za neinfekční.

family illustration

Jaké komplikace jsou s hepatitidou A spojeny? 

U 15 % případů dochází k dlouhotrvající a relabující hepatitidě, která přetrvává po dobu až jednoho roku. Není známo, že by hepatitida A přešla do chronického stadia onemocnění. Po nakažení získává nemocný proti tomuto onemocnění celoživotní imunitu.

Riziko úmrtí je velmi nízké, ale u dospělých starších 50 let nebo u osob s chronickým onemocněním jater je vyšší.

Jak se hepatitida A šíří? 

Hepatitidu A způsobuje virus hepatitidy A. Nejčastěji se šíří výkaly nakažené osoby, a to buď prostřednictvím konzumace kontaminovaných potravin nebo vody, nebo kontaktem mezi osobami při nedostatečné hygieně.

Může se rovněž šířit prostřednictvím blízkých kontaktů, například kontakty mezi členy domácnosti, sexuálními kontakty a kontakty mezi osobami, které navštěvují zařízení denní péče nebo školy.

Kdo je hepatitidou A ohrožen?

Nejvíce jsou riziku nákazy viru hepatitidy A vystaveny tyto skupiny:

 • muži, kteří mají sex s muži,
 • osoby, které žijí s osobou infikovanou hepatitidou A,
 • osoby, které žijí v oblastech s nedostatečnou hygienou či špatnými sanitárními podmínkami,
 • osoby, které užívají drogy injekčně nebo jiným způsobem.
Washing food

Jak lze hepatitidě A předcházet? 

Hepatitidě A lze nejlépe předcházet vyšší bezpečností potravin, lepšími sanitárními podmínkami a očkováním.

Ukázalo se, že účinná jsou i přísná kontrolní opatření, například zlepšení osobní hygieny, trasování kontaktů a podávání očkovací látky exponovaným osobám.

K dispozici je několik účinných a bezpečných očkovacích látek. Očkovací látky jsou účinné, i když jsou podány až deset dnů po expozici nákaze.

Jak se hepatitida A léčí? 

Pro hepatitidu A neexistuje žádná specifická léčba, léčba je pouze podpůrná a pacienti se obvykle uzdravují spontánně.

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné informace, které by ale neměly sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.