Hepatitt A

Faktaark

Hva er hepatitt A? 

Hepatitt A er en lett overførbar infeksjon som forårsaker betennelse i leveren og kan påvirke dens evne til å fungere normalt. Tiden fra eksponering til symptomer er gjennomsnittlig mellom 28 og 30 dager, og symptomene varer vanligvis fra to til syv uker.

 

Nauseous man

Hva er symptomene på hepatitt A? 

Hepatitt A-virusinfeksjon gir ofte ingen symptomer eller resulterer i en mild sykdom, spesielt hos barn under fem år. Hos voksne er sykdomsutbruddet vanligvis brått, med følgende symptomer:

 • gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene)
 • mørk urin
 • tretthet
 • redusert appetitt
 • ubehag i magen
 • kvalme
 • oppkast
 • feber

Personer er mest smittsomme like før symptomene bryter ut, og de fleste tilfeller som anses som ikke-smittsomme etter den første uken med gulsott.

family illustration

Hvilke komplikasjoner kan hepatitt A gi? 

Hepatitt med langstrakt forløp og tilbakefall i opptil ett år forekommer i 15 % av tilfellene. Kronisk hepatitt A-infeksjon er ikke kjent og gjennomgått infeksjon gir livslang immunitet mot sykdommen.

Risikoen for død er svært lav, men høyere hos voksne over 50 år eller personer med underliggende kronisk leversykdom.

Hvordan spres hepatitt A? 

Hepatitt A er forårsaket av hepatitt A-viruset. Det sprer seg oftest gjennom avføringen til en smittet person, enten ved inntak av kontaminert mat eller vann eller ved kontaktsmitte fra person til person grunnet dårlig hygiene.

Det kan også spre seg blant nærkontakter, herunder husstandsmedlemmer, seksualpartnere og ansatte og barn i barnehager eller skoler.

Hvem kan få hepatitt A?

Følgende grupper er mest utsatt for infeksjon med hepatitt A-virus:

 • menn som har seksuell omgang med menn
 • personer som bor sammen med en person smittet med hepatitt A
 • personer som bor i områder med dårlig hygiene og sanitærforhold
 • personer som bruker eller injiserer narkotika
Washing food

Hvordan kan hepatitt A forebygges? 

Hepatitt A kan best forebygges gjennom bedre mattrygghet, sanitærforhold og vaksinasjon.

Strenge kontrolltiltak, som hygienetiltak, kontaktsporing og administrering av vaksine til eksponerte personer, har også vist seg å være effektive.

Det finnes flere effektive og trygge vaksiner. Vaksiner er effektive selv om de gis opptil ti dager etter eksponering.

Hvordan behandles hepatitt A? 

Det eksisterer ingen spesifikk behandling for hepatitt A. Behandling er kun støttende, og de fleste pasientene blir spontant friske.

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.