Pålitelige kilder

Når en ser etter helseopplysninger kan det være vanskelig å bedømme kvaliteten og påliteligheten ved informasjonen som er til rådighet. Med all den informasjonen om vaksiner og vaksinasjon som er tilgjengelig på internett og sosiale media, er det lett å gå seg vill.

Man kan lure på hvor man finner etterrettelig informasjon, hvem som har utarbeidet informasjonen man finner, og hvorvidt informasjonen er vitenskapelig påvist.

For å gjøre det lettere å få tilgang til pålitelige informasjonskilder er det i denne delen samlet lenker til nettsteder fra andre helseinstitusjoner både på nasjonalt og internasjonalt nivå, slik som:

Vaccine Safety Net

Vaccine Safety Net (VSN) er et globalt nettverk av nettsteder etablert av Verdens helseorganisasjon som formidler pålitelig informasjon om vaksiners sikkerhet. For mer informasjon om nettverket, gå til: https://vaccinesafetynet.org. Informasjon og lenker til nettstedene til VSN-medlemmene finner du her: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.

EU-kommisjon og EU-byråer

Offisielle nettsteder i EU- og EØS-land

Nedenfor er lenker til offisielle nettsteder med informasjon om vaksinasjon fra helseorganisasjoner for land i Den europeiske union (EU) og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

 

Østerrike

Belgia

Kroatia

Tsjekkia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Hellas

Ungarn

Island

Irland

Italia

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Slovakia

Slovenia

Spania

Sverige

Page last updated 30 nov 2020