Důvěryhodné zdroje

Při zkoumání informací týkajících se zdraví může být těžké posoudit kvalitu a správnost nalezených údajů. V množství informací, které jsou k dispozici na internetu a které kolují na sociálních médiích, se lidé mohou někdy ztrácet.

Mohou se ptát, kde nalézt přesné informace, kdo stojí za vypracováním informací, které nalezli, a také zda jsou tyto informace podloženy vědeckými důkazy.

Tento oddíl uvádí odkazy na internetové stránky dalších zdravotnických organizací na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a usnadňuje přístup k důvěryhodným zdrojům informací, jako je:

Vaccine Safety Net (síť týkající se bezpečnosti vakcín)

Síť týkající se bezpečnosti vakcín (VSN, z angl. Vaccine Safety Net) je celosvětová síť internetových stránek, kterou zřídila Světová zdravotnická organizace a která zprostředkovává spolehlivé informace o bezpečnosti vakcín. Více informací o této síti naleznete na adrese https://vaccinesafetynet.org. Informace o členech sítě VSN a odkazy na jejich internetové stránky jsou k dispozici na adrese https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Toto video je k dispozici ve 24 jazycích EU. Zapněte si titulky ve svém jazyce.

Evropská komise a agentury EU

Oficiální internetové stránky zemí EU a EHP

Níže jsou uvedeny odkazy na oficiální internetové stránky organizací působících v oblasti veřejného zdraví ze zemí Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), na kterých naleznete informace o očkování.

 

Rakousko

Belgie

Chorvatsko

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Maďarsko

Island

Irsko

Itálie

Litva

Lucembursko

Malta

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Page last updated 13 Bře 2020