Надеждни източници

Когато търсим информацията във връзка със здравето, може да срещнем трудности да оценим качеството и точността на намерените данни. Цялата информация, достъпна в интернет и разпространяваща се в социалните медии относно ваксинацията, понякога кара хората да се чувстват объркани.

Те се питат къде да намерят точна информация, кой стои зад изготвянето на данните, които са намерили, и дали информацията е подкрепена от научни доказателства.

В този раздел предлагаме линкове към уебсайтовете на други здравни организации както на национално, така и на международно равнище, за да се улесни достъпът до надеждни източници на информация, например:

Мрежа за безопасност на ваксините

Мрежата за безопасност на ваксините (VSN) е световна мрежа от интернет страници, създадена от Световната здравна организация. Тя предоставя надеждна информация за безопасността на ваксините. Повече информация за мрежата можете да намерите на: https://vaccinesafetynet.org. Информация и линкове към уебсайтовете на членовете на VSN са достъпни тук: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Видеоматериалът е достъпен на 24 езика на ЕС. Пуснете субтитри на вашия език.

Европейската комисия и агенциите на ЕС

Официални уебсайтове от държави от ЕС и ЕИП

По-долу са поместени линкове към официалните уебсайтове на организациите за обществено здраве в държавите от Европейския съюз (ЕС) и от Европейското икономическо пространство (ЕИП), съдържащи информация за ваксинацията.

Австрия

Белгия

Хърватия

Чешка република

Дания

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Исландия

Ирландия

Италия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Норвегия

Полша

Португалия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Page last updated 30 Ноем. 2020