Faktablad

Vad är röda hund?

Röda hund är en virusinfektion. Hos friska personer är det vanligen en lindrig sjukdom. Om en kvinna får röda hund under de tre första månaderna av graviditeten är det dock mycket sannolikt att det leder till missfall eller till att barnet föds med missbildningar som kallas kongenitalt (medfött) rubellasyndrom (CRS). CRS kan leda till dövhet, grå starr och intellektuell funktionsnedsättning hos barnet.

Symptoms of rubella

Vilka är symtomen på röda hund?

Upp till 50 procent av dem som smittas med röda hund får inga symtom men följande är symtom på röda hund:

  • Röda utslag.
  • Svullna lymfkörtlar kring öronen och baksidan av huvudet.
  • Smärta och inflammation i lederna hos vuxna.

Vilka komplikationerna har röda hund?

Konsekvenserna för ovaccinerade gravida kvinnor som får röda hund under graviditeten är särskilt allvarliga eftersom sjukdomen kan leda till missfall eller kongenitalt rubellasyndrom hos deras barn.

family illustration

Hur sprids röda hund?

Viruset sprids genom luftburna droppar som bildas när den smittade personen hostar och nyser.

Vem löper risk att få röda hund?

Alla som inte har haft sjukdomen eller som inte har fått MPR-vaccinet riskerar att få röda hund.

Baby being vaccinated

Hur kan röda hund förebyggas?

Vaccination är det enda skyddet mot röda hund. MPR-vaccinet (mässling, påssjuka och röda hund) är ett kombinationsvaccin som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. MPR-vaccinet är säkert och effektivt och har mycket få biverkningar. Lindriga reaktioner såsom feber, rodnad eller svullnad vid injektionsstället har rapporterats. Vissa vaccinerade får en lindrig mässlingsliknande klåda som inte smittar, vanligen 7–14 dagar efter vaccinationen. Den går över inom 1–3 dagar.

Det behövs två doser av vaccinet för maximalt skydd. Den första dosen ges i åldern 10–18 månader i de flesta europeiska länder. Den andra dosen kan ges en månad eller mer efter den första dosen i enlighet med det nationella vaccinationsschemat.

Kvinnor som planerar att bli gravida bör kontrollera sin vaccinationsstatus eftersom de inte får vaccineras mot röda hund under graviditet.

Hur behandlas röda hund?

Det finns ingen särskild behandling av röda hund. Behandlingen syftar till att lindra symtomen.

 

Mer information finns på ECDC:s webbplats: https://www.ecdc.europa.eu/en/rubella/factsheet (EN)

Obs! Informationen i detta faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömning från hälso- och sjukvårdspersonal.

Fler faktablad

Difteri

Nyckelfakta om difteri, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Hepatit A

Nyckelfakta om hepatit A: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande och behandling.

Page last updated 13 mar 2020