Kedy sa vyhnúť očkovaniu

Pregnant woman
© iStock

Očkovacia látka môže byť pre určité osoby kontraindikovaná. To znamená, že by ju nemali dostať. Možné kontraindikácie treba vždy prediskutovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pred podaním očkovacej látky.

Očkovacia látka je kontraindikovaná osobám, ktoré sú alergické na akékoľvek liečivo alebo zložky očkovacej látky uvedené v informáciách o lieku.

Ak sa v minulosti po podaní očkovacej látky objavila anafylaktická alebo iná závažná alergická reakcia, ďalšie dávky tejto očkovacej látky sú už pre danú osobu kontraindikované. Anafylaxia je zriedkavá, rýchla a extrémna alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť šok, opuch a ťažkosti s dýchaním. Zvyčajne nastane v priebehu niekoľkých minút po vystavení zdroju alergie. Osobe, u ktorej sa po podaní určitej očkovacej látky objavila anafylaktická alebo iná závažná alergická reakcia, sa už táto očkovacia látka nemôže znovu podať, pokiaľ sa očkovacia látka nevylúčila ako príčina.

Určité poruchy imunitného systému (napr. vrodené poruchy imunity), alebo druhy liečby (napr. chemoterapia, transplantovaná kostná dreň alebo iný orgán či vysoké dávky steroidov) sú kontraindikáciami pre niektoré očkovacie látky, napríklad očkovacie látky proti osýpkam, mumpsu, ružienke, ovčím kiahňam alebo očkovacia látka proti týfusu podávaná perorálne.

V niektorých prípadoch je pred začiatkom liečby potrebné ukončiť imunizáciu, keďže počas liečby môže u pacienta existovať vyššie riziko infekcie. Pre pacientov s oslabenou imunitou je tiež prínosom, ak sú ľudia v ich okolí (napríklad rodinní príslušníci, opatrovatelia) plne zaočkovaní, pretože sú takto tiež nepriamo chránení.

Niektoré očkovacie látky sú kontraindikované počas tehotenstva, napríklad očkovacie látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Treba vynaložiť maximálne úsilie na to, aby ženy dostali všetky bežne odporúčané očkovacie látky pred dovŕšením plodného veku. Ženy v plodnom veku by sa mali porozprávať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o tom, ktoré očkovacie látky sa odporúčajú pred tehotenstvom, počas neho a po ňom.

Pre konkrétne očkovacie látky môžu existovať ďalšie kontraindikácie, ktoré treba prediskutovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Page last updated 13 mar 2020