Схеми за ваксинация в държавите от ЕС/ЕИП

Old man with the kids
© iStock

Всяка държава от ЕС/ЕИП отговаря за своята национална политика в областта на общественото здраве, включително за националната имузинационна програма и схема за ваксинация. Информация за националните схеми за ваксинация в държавите от ЕС/ЕИП може за се намери чрез инструмента на ECDC за визуализиране на имунизационните календари.

Има някои разлики в начина, по който държавите съставят схемите си за ваксинация — схемите са сходни, но не еднакви в различните държави от ЕС/ЕИП. Те може да включват възрастта и групата от населението, които трябва да бъдат ваксинирани (напр. всички деца на определена възраст или само деца в рискова група), точния вид на ваксината (напр. някои съставки може да се различават), броят и интервалите при приема на дозите, а също дали ваксината се прилага самостоятелно или в комбинация с други ваксини.

Факторите, с които се обясняват подобни разлики, може да включват тежестта на заболяването, нивото на заболеваемост и тенденциите в различните държави, ресурсите и структурата на системите за здравеопазване, политическите и културните фактори, както и устойчивостта на програмата за ваксинация.

Наличието на разлики между схемите за ваксинация не означава, че някои схеми са по-ефективни от други. Просто при съставянето им са отчетени различни обстоятелства и здравни системи. Във всяка държава от ЕС/ЕИП е осигурено еднакво ниво на защита. Ваксините в националните схеми се прилагат съобразно графици, които гарантират подходяща защита.

Схемите за ваксинация на деца във всички държави от ЕС/ЕИП включват ваксиниране срещу:

 • морбили
 • паротит
 • рубеола
 • дифтерия
 • тетанус
 • коклюш (магарешка кашлица)
 • полиомиелит
 • инфекция с Haemophilus influenzae, тип B
 • човешки папиломавирус (подрастващи/ предподрастващи момичета).

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва ваксиниране срещу хепатит В като част от схемата за всеобща ваксинация на деца, но в някои държави от ЕС/ЕИП се ваксинират само деца, при които има висок риск от инфекция, и възрастни от основните рискови групи.

За децата в някои държави от ЕС/ЕИП се предлага защита чрез ваксинация срещу:

 • хепатит A
 • грип
 • инвазивна болест, причинена от Neisseria meningitidis
 • инвазивна болест, причинена от Streptococcus pneumoniae
 • ротавируси
 • туберкулоза
 • варицела

В допълнение всички държави от ЕС/ЕИП препоръчват ваксинация срещу сезонен грип при хора в напреднала възраст и в основните рискови групи.

ЕС продължава да разглежда възможностите за хармонизиране на националните схеми за ваксинация. На 7 декември 2018 г. Съветът на ЕС издаде препоръки (EN) за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, които включват задачата да се проучи доколко е осъществимо изготвянето на основен имунизационен календар на ЕС. Съвместно с националните органи за обществено здравеопазване в ЕС, ECDC разработва оценка.

Целта ще бъде националните схеми за ваксинация да станат по-съвместими и да се насърчи равният достъп до ваксиниране в ЕС. В резултат може да се разрешат проблеми за хората, местещи се от една държава от ЕС в друга, например приспособяване към различни схеми за ваксинация (вкл. брой и интервали между бустерните дози) или пропускане на ваксинация.

Кога да избягваме ваксиниране

Информация за това кога не се препоръчва ваксинация, включително в случай на алергии, нарушения на имунната система, медицинско лечение и бременност.

Page last updated 13 Март 2020