Hepatitída B

Čo je hepatitída B? 

Hepatitída B je infekčné ochorenie pečene vyvolané vírusom hepatitídy B, ktorý sa prenáša kontaktom s infikovanými telesnými tekutinami.

Väčšina infekcií sa objavuje po kontakte s nakazenou krvou, ale infekčné môžu byť aj sliny, sperma a vaginálne tekutiny.

Po akútnej alebo krátkodobej infekcii vírusom hepatitídy B sa u niektorých osôb vyvinie chronická alebo dlhodobá infekcia.

Nauseous man

Aké sú známky a príznaky hepatitídy B? 

U mnohých osôb sa žiadne známky ani príznaky spojené s krátkodobou infekciou nevyskytujú, ale u niektorých sa prejaviť môžu a v takom prípade sa objavujú:

 • žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielok)
 • tmavý moč
 • únava
 • nechutenstvo
 • neurčitá bolesť brucha
 • nevoľnosť
 • vracanie
 • horúčka

Aké komplikácie spôsobuje hepatitída B? 

U niektorých osôb sa môže vyvinúť chronická alebo dlhodobá infekcia. Čím je infikovaná osoba mladšia, tým je pravdepodobnejšie, že sa u nej vyvinie chronická hepatitída B. Napríklad chronické infekcie sa môžu objaviť až u 90 % dojčiat infikovaných vírusom v porovnaní s menej ako 5 % infikovaných dospelých.

Osoby s chronickou infekciou sú vystavené vyššiemu riziku vzniku komplikácií vrátane cirhózy (zjazvenia pečene) a rakoviny pečene (hepatocelulárny karcinóm).

couple illustration

Ako sa hepatitída B šíri? 

Hepatitída B sa šíri kontaktom s kontaminovanými telesnými tekutinami, ako je krv, alebo počas pohlavného styku. Prenos vírusu pohlavným stykom je v EÚ/EHP najčastejší.

Menej často dochádza k prenosu v zdravotníckych zariadeniach, najmä v dôsledku nedostatočnej sterilizácie zdravotníckeho vybavenia alebo opätovného použitia injekčných striekačiek a ihiel. Prenos transfúziou krvi alebo krvnými produktmi je v súčasnosti v Európe zriedkavý, a to vďaka účinným programom zameraným na bezpečnosť krvi.

Vírus sa môže prenášať aj počas pôrodu. V Európe sú takéto prípady zriedkavé vďaka testovacím programom počas tehotenstva (predpôrodný skríning) a očkovaniu pri narodení, ak sa u matky potvrdí pozitívny test na vírus. Jedným z najčastejších spôsobov prenosu na celom svete však zostáva práve prenos z infikovanej matky na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu (vertikálny prenos).

Vírus sa môže niekedy prenášať pri zdieľaní predmetov, ktoré boli kontaminované infikovanými telesnými tekutinami. Predmety, ktoré narušujú celistvosť pokožky alebo slizníc, ako sú holiace strojčeky a zubné kefky, môžu prostredníctvom infikovanej krvi prenášať nákazu. 

Kto je vystavený riziku hepatitídy B?

Aj keď sa hepatitídou B môže nakaziť každý, väčšiemu riziku sú vystavené tieto skupiny:

 • sexuálne kontakty osôb s hepatitídou B
 • injekční užívatelia drog alebo osoby, ktoré si požičiavajú ihly, injekčné striekačky a iné druhy materiálov na užívanie drog
 • dojčatá narodené matkám s hepatitídou B
 • osoby, ktoré žijú s niekým, kto má hepatitídu typu B
 • určité skupiny pacientov, ako sú diabetici alebo osoby na dialýze 
 • zdravotnícki pracovníci prichádzajúci do styku s krvou
process of vaccination illustration

Aké sú možnosti prevencie hepatitídy B? 

Najúčinnejšou formou prevencie proti hepatitíde B je očkovanie. Bezpečné a účinné očkovacie látky ponúkajú vysokú úroveň ochrany a väčšina krajín v Európe zaviedla univerzálne programy očkovania detí proti hepatitíde B.

Nakazeniu sa je možné zabrániť aj

 • dodržiavaním bezpečných postupov pri podávaní injekcií
 • používaním bezpečnejších sexuálnych praktík
 • prijatím komplexných stratégií zameraných na bezpečnosť krvi
 • dôkladnou kontrolou infekcií v zdravotníckych zariadeniach

Ako sa hepatitída B lieči? 

Väčšina pacientov nedostáva špecifickú antivírusovú liečbu na akútnu hepatitídu B a poskytuje sa im podporná starostlivosť v závislosti od ich príznakov.

Chronická infekcia vírusom hepatitídy B sa môže liečiť antivirotikami. Terapia nelieči osobu z infekcie, ale môže spomaliť alebo zastaviť progresiu cirhózy, znížiť pravdepodobnosť vzniku rakoviny pečene a pozitívne ovplyvniť dlhodobé prežitie. 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto informačnom prehľade sú určené na poskytnutie všeobecných informácií a nemajú nahrádzať odborné vedomosti a úsudok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých prípadoch.