Voordelen van vaccinatie voor de samenleving

Vaccinatie biedt gevaccineerden en kwetsbare personen in hun omgeving bescherming tegen ziekten en vermindert het risico van verspreiding van ziekten onder familieleden, klasgenoten of collega’s, vrienden, buren en andere mensen in de samenleving.

Wanneer genoeg mensen binnen een populatie immuun zijn tegen een besmettelijke ziekte, is de kans op de overdracht ervan van persoon tot persoon kleiner. Dit effect staat bekend als “collectieve immuniteit” (ook wel “kudde-” of “groepsimmuniteit” genoemd).

herd immunity illustration
Collectieve immuniteit wordt bereikt wanneer genoeg mensen binnen een populatie immuun zijn tegen een besmettelijke ziekte

Daardoor worden door vaccinatie indirect ook anderen beschermd die kwetsbaar zijn voor de ziekte in kwestie. Deze bescherming komt ten goede aan zuigelingen, kinderen, ouderen, mensen met een zwak immuunsysteem, kankerpatiënten en personen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt.

Mensen die niet kunnen worden ingeënt, bijvoorbeeld omdat zij te jong zijn of allergisch zijn voor een van de bestanddelen van het vaccin, profiteren dus van het feit dat anderen wel zijn ingeënt, doordat de ziekte zich minder goed kan verspreiden binnen de samenleving.

Om bijvoorbeeld voor collectieve immuniteit tegen mazelen te zorgen, bevelen de gezondheidsinstanties aan dat 95 % van de bevolking wordt gevaccineerd door een tweemalige inenting met het vaccin tegen mazelen (het BMR-vaccin, dat bescherming biedt tegen bof, mazelen en rodehond).

Voor sommige besmettelijke ziekten biedt collectieve immuniteit echter geen oplossing. Tetanus kan zich bij veel voorkomende verwondingen, waaronder katten- of hondenbeten, voordoen. Vaccinatie is de enige manier om een directe bescherming tegen tetanus te waarborgen.

Immunisatieprogramma’s helpen bovendien om de sociale, psychologische en financiële lasten van ziekten voor mensen en overheden te verlagen, waardoor de druk op de gezondheidszorg en sociale zorgstelsels afneemt en mensen productieve activiteiten kunnen blijven ontplooien, zoals naar school gaan en werken.

Wanneer vaccineren?

Zoek naar nationale vaccinatieschema’s voor EU/EER-landen die vaccinaties aanbieden voor specifieke leeftijden en populaties.

Page last updated 11 dec 2019