Voordelen van vaccinatie

a girl with a newborn child
© iStock

Vaccinatie biedt u bescherming tegen ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid, zoals:

  • difterie – 1 op de 10 difteriepatiënten komt ondanks behandeling te overlijden (1);
  • rubella (rodehond) – bijna 9 op de 10 pasgeboren kinderen van moeders die tijdens de vroege zwangerschap rodehond oplopen, heeft een aangeboren afwijking (zoals doofheid, staar of een leerstoornis) als gevolg van het congenitaal rubellasyndroom (2);
  • meningokokkenziekte – 1 op de 10 personen die besmet raken met meningokokken, komt, zelfs in het geval van een snelle diagnose en behandeling, te overlijden, terwijl zich bij wel 20 % van de overlevende patiënten complicaties kunnen voordoen met hersen- of gehoorschade of amputaties van ledematen als gevolg (3);
  • mazelen – de mazelen zijn zeer besmettelijk en kunnen bij 3 op de 10 getroffen personen tot complicaties leiden (4), waaronder oorontsteking, diarree, longontsteking en encefalitis (ontsteking van het hersenweefsel);
  • pertussis (kinkhoest) – kinkhoest kan bij zuigelingen en kleine kinderen een bijzonder ernstig verloop hebben met hoestbuien die wel twee maanden kunnen aanhouden. Tevens kunnen zich complicaties voordoen als longontsteking, encefalopathie (een hersenaandoening) of convulsies, soms met de dood tot gevolg (5).

Deze lijst van voorbeelden omvat ziekten waartegen inenting plaatsvindt in het kader van nationale immunisatieprogramma’s en/of waartegen personen die een hoger risico lopen om ziek te worden zich kunnen laten inenten.

--------------------------------------------------------------------

Referenties:

(1) ECDC-informatieblad - Difterie (in het Engels): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) ECDC-informatieblad - Congenitaal rubellasyndroom (in het Engels): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) ECDC-informatieblad - Meningokokkenziekte (in het Engels): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) Centrum voor Ziektebestrijding- en preventie (CDC) van de VS, leidraad – Mazelen (in het Engels): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) ECDC-informatieblad – Kinkhoest (in het Engels): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Wanneer vaccineren?

Zoek naar nationale vaccinatieschema’s voor EU/EER-landen die vaccinaties aanbieden voor specifieke leeftijden en populaties.

Page last updated 13 mrt 2020