Mpox (apekopper)

Faktaark

Hva er mpox (apekopper)?

Mpox er en sjelden virussykdom som kan gi utslett (kvise- eller blemmelignende), feber, hodepine, muskelsmerter.

I 2022 ble det for første gang meldt om mange tilfeller over hele verden i land hvor sykdommen vanligvis ikke forekommer, blant annet i EU. Over 20 000 tilfeller ble rapportert i EU/EØS-området. Tilfellene var ikke relatert til reiser til steder der apekoppeviruset var historisk kjent for å sirkulere.

Symptoms of Mpox

Hva er symptomene på mpox (apekopper)?

Symptomene omfatter lesjoner som kan være vanskelige å skille fra andre koppevirusinfeksjoner og til en viss grad vannkopper.

Personer med apekopper har ofte en kombinasjon av følgende symptomer:

  • feber
  • hodepine
  • kuldegysninger
  • utmattelse
  • hovne og ømme lymfeknuter
  • rygg- og muskelsmerter
  • utslett på hud og/eller slimhinner som inkluderer blemmer og sår 

Utslettet kan komme før eller etter de andre symptomene og finnes vanligvis i ansiktet, på hendene, føttene, rundt kjønnsorganene eller endetarmsåpningen. 

Hudlesjonene vil ofte starte som små, kviselignende blemmer som utvikler seg til større, væskefylte blemmer som kan tørke ut eller sprekke. Det blir deretter skorpe før det dannes ny hud under.

Hvilke komplikasjoner kan mpox medføre?

De fleste som får mpox, blir helt friske. Personer med symptomer på mpox bør undersøkes av lege for diagnostikk og vurdering av risikofaktorer for utvikling av alvorlig sykdom (f.eks. immunsvekkelse som følge av primær immunsvikt eller ervervet immunsvikt som f.eks. HIV-infeksjon, immunsvekkende legemiddelbehanlding e.l. Personer med alvorlig eller svært smertefull sykdom kan ha behov for sykehusinnleggelse og/eller behandling med antivirale midler. 

Mpox spreads through physical contact

Hvordan spres apekoppeviruset?

I Afrika, der apekoppeviruset sirkulerer blant dyr, kan viruset spres fra dyr til mennesker gjennom direkte kontakt med smittede dyr som gnagere. 

I Europa kan viruset overføres fra person til person gjennom 

  • nær kontakt med hudskader hos en smittet person
  • åndedrettsdråper ved langvarig kontakt ansikt til ansikt
  • kontakt med kontaminerte overflater

I utbruddet som startet i 2022 var de fleste humane mpoxtilfellene blant menn som har sex med menn, og smitten er knyttet til intim kontakt.

Hvem risikerer å få mpox?

Alle kan bli smittet med mpox, men risikoen er høyest dersom man har nær kontakt med en smittet. De fleste tilfellene i utbruddet som startet i 2022 var blant menn som har sex med menn. Kontakt med klær, sengetøy, håndklær, gjenstander og andre overflater som er blitt berørt av en person med apekopper, kan også føre til overføring av apekoppeviruset.

Personer med svekket immunforsvar på grunn av underliggende medisinske tilstander, visse legemidler eller behandlinger (f.eks. kjemoterapi) kan være mer utsatt for mpox og komplikasjonene av det.

Det er viktig å merke seg at selv om disse gruppene kan ha høyere risiko, kan mpox potensielt påvirke alle som kommer i kontakt med en smittet person.

A person getting vaccinated against mpox

Hvordan kan mpox forebygges? 

Mpox kan forebygges ved å unngå nærkontakt med syke personer og ved å ha god hygiene, for eksempel vaske hendene ofte med såpe og vann. 

Vaksinasjon mot kopper, en sykdom forårsaket av et beslektet virus, gir en viss beskyttelse mot mpox. 

Hvis du har mistanke om at du kan ha blitt eksponert for apekoppevirus, må du isolere deg fra andre og oppsøke lege umiddelbart.

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.