Sorsi fdati

Meta wieħed iħares lejn l-informazzjoni relatata mas-saħħa, jaf ikun diffiċli li wieħed jiġġudika l-kwalità u l-preċiżjoni tal-informazzjoni misjuba. Bl-informazzjoni kollha disponibbli fuq l-internet u li tiċċirkola fuq il-midja soċjali dwar it-tilqim, xi kultant in-nies jaf iħossuhom mitlufa.

Jaf jistaqsu fejn jistgħu jsibu informazzjoni preċiża, min hemm wara l-iżvilupp tal-informazzjoni li jsibu, u wkoll jekk l-informazzjoni hijiex sostnuta minn evidenza xjentifika.

Din it-taqsima tipprovdi links għas-siti web ta’ organizzazzjonijiet tas-saħħa oħra, kemm f’livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali, sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal sorsi fdati ta’ informazzjoni bħal:

Ix-Xibka ta’ Sikurezza tal-Vaċċini (The Vaccine Safety Net)

Il-Vaccine Safety Net (VSN) hija netwerk globali ta’ siti web, stabbiliti  mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, li tipprovdi informazzjoni affidabbli dwar is-sikurezza tal-vaċċini. Għal aktar informazzjoni dwar in-netwerk żur: https://vaccinesafetynet.org. Informazzjoni u links għas-siti web tal-membri tal-VSN huma disponibbli hawnhekk: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Dan il-filmat huwa disponibbli fl-24 lingwa tal-UE. Ixgħel is-sottotitoli bil-lingwa tiegħek.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji tal-UE

Siti web uffiċjali mill-pajjiżi tal-UE u taż-ŻEE

Hawn taħt hawn il-links għas-siti web uffiċjali b’informazzjoni dwar it-tilqim mill-organizzazzjonijiet tas-saħħa pubblika tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) u taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

 

L-Awstrija

Il-Belġju

Il-Kroazja

Ir-Repubblika Ċeka

Id-Danimarka

L-Estonja

Il-Finlandja

Franza

Il-Ġermanja

Il-Greċja

L-Ungerija

L-Iżlanda

L-Irlanda

L-Italja

Il-Litwanja

Il-Lussemburgu

Malta

In-Netherlands

In-Norveġja

Il-Polonja

Il-Portugall

Is-Slovakkja

Is-Slovenja

Spanja

L-Iżvezja

Page last updated 30 Nov 2020