Rokotteiden hyväksyminen Euroopan unionissa

Ennen kuin rokote voidaan hyväksyä Euroopan unionissa, sen kehittäjän täytyy testata se perinpohjaisesti, minkä jälkeen lääkevalvontaviranomaiset tekevät tieteellisen arvioinnin. Näitä viranomaisia ovat Euroopan lääkevirasto ja muut lääkevalvontaviranomaiset EU- ja ETA-maissa.

Testeissä tutkitaan rokotteen laatu:

 • puhtaus;
 • valmistusaineet, mukaan lukien valmistusaineet, jotka eivät vaikuta tehoon, tai apuaineet;
 • valmistustapa.

Sitten rokotteen kehittäjä testaa rokotteen tehon. Se käsittää testaamisen laboratoriossa ja eläimillä.

Tämän jälkeen tehdään kliiniset kokeet ihmisillä. Rokotteen kehittäjä testaa rokotetta kolmessa kliinisten tutkimusten vaiheessa, joiden edetessä testeihin osallistuvien ihmisten määrä kasvaa. Tutkimusohjelmassa on noudatettava sääntelyviranomaisten tarkkoja standardeja sekä menettelyjä ja tutkimussuunnitelmia.

Aikaa lähtötilanteesta myyntilupaan voi kulua noin kymmenen vuotta, mutta nopeampikin eteneminen on mahdollista kiireellisissä kansanterveyttä uhkaavissa tilanteissa. Esimerkiksi covid-19 rokotteet kehitettiin noudattaen samoja sääntelyä koskevia vaatimuksia laadun, turvallisuuden ja tehon osalta kuin muutkin rokotteet. Kehittely oli kuitenkin huomattavasti nopeampaa pandemian johdosta toteutettujen merkittävien yhteisten toimien ja investointien ansiosta. Taustalla oli myös vuosikymmeniä kestänyt uusien rokoteteknologioiden tutkimus esimerkiksi mRNA-rokotteista.

approval first phase illustration 2

20–100 tervettä vapaaehtoista

Mitä tutkitaan:

 • Näyttääkö rokote toimivan?
 • Aiheuttaako se vakavia haittavaikutuksia?
 • Onko rokote turvallinen?
approval second phase illustration 2

Useita satoja vapaaehtoisia

Mitä tutkitaan:

 • Mitkä ovat yleisimmät lyhytaikaiset haittavaikutukset?
 • Mikä on optimaalinen annos?
 • Miten osallistujien immuunijärjestelmä reagoi rokotteeseen?
approval third phase illustration 2

Tuhansia vapaaehtoisia

Mitä tutkitaan:

 • Onko rokote tehokas?
 • Mitkä ovat yleisimmät haittavaikutukset?
 • Onko rokote turvallinen?

Testausohjelman lopussa rokotteen kehittäjä toimittaa tulokset Euroopan lääkevalvontaviranomaisille myyntilupahakemuksen osana.

Viranomaiset voivat ainoastaan hyväksyä rokotteen, jos sen tieteellinen arviointi testituloksista osoittaa, että rokotteen hyöty on sen riskejä suurempi.

Lääkevalvontaviranomaiset voivat tehdä tarkastuksia varmistaakseen, että rokotteen kehittäjän toimittamat tiedot ovat luotettavat. Ne voivat myös tehdä testejä sen varmistamiseksi, että markkinoille saatettavien rokote-erien laatu vastaa vaatimuksia ja että ne on valmistettu asianmukaisesti. Lääkeyrityksiltä edellytetään tiukkoja testejä kaikille EU:n markkinoille saatettaville rokote-erille viranomaisten ennalta määrittämien hyväksymiskriteerien mukaisesti.

Asiaan liittyvä sisältö

Videota voi katsella 24 EU-kielellä. Käytä tekstitystä omalla kielelläsi.

Rokottamisen edut

Rokotteet ehkäisevät sairauksia, jotka voivat aiheuttaa terveysongelmia, vammoja tai jopa kuoleman. Monet taudit ovat nykyään harvinaisia rokottamisen ansiosta.

Rokotteiden teho

Hyväksytyillä rokotteilla ehkäistään tehokkaasti tauteja, vakavia oireita ja tautien leviämistä.

Page last updated 11 Syy 2020