Vaktsineerimiskavad ELis/EMPs

Old man with the kids
© iStock

Iga ELi/EMP riik vastutab oma riikliku rahvatervisepoliitika, sealhulgas riikliku immuniseerimisprogrammi ja vaktsineerimiskava eest. ELi/EMP riikide riiklike vaktsineerimiskavade teave on ECDC vaktsineerimisgraafiku lehel.

Riigid korraldavad oma vaktsineerimiskavu veidi erinevalt. Need on ELi/EMP riikides sarnased, kuid mitte täpselt ühesugused. Erinevused võivad olla seotud vaktsineeritava vanuserühma või rühmaga (nt kõik teatud vanuses lapsed või ainult teatud riskirühm), konkreetne vaktsiiniliik (nt teatud koostisained võivad erineda), vaktsineerimiskordade arv ja ajastus ning see, kas vaktsiini kasutatakse ainuvaktsiinina või koos teiste vaktsiinidega.

Erinevusi võivad tingida näiteks haiguskoormus, haiguse levimus ja suundumused eri riikides, tervishoiusüsteemi ressursid ja ülesehitus, poliitika- ja kultuuritegurid ning vaktsineerimiskava säilenõtkus.

Eri riikide vaktsineerimiskavade erinevus ei tähenda, et mõni oleks teistest parem. Need üksnes arvestavad riigi tingimusi ja tervishoiusüsteemi. Igas ELi/EMP riigis tagatakse samal tasemel kaitse. Riigi vaktsineerimiskava vaktsiine kasutatakse asjakohastel aegadel, et tagada piisav kaitse.

ELi/EMP riikides hõlmavad laste vaktsineerimiskavad vaktsineerimist järgmiste haiguste vastu:

 • leetrid
 • mumps
 • punetised
 • difteeria
 • teetanus
 • läkaköha
 • lastehalvatus
 • Haemophilus influenzae B-tüüp
 • inimese papilloomiviirus (murdeeas/murdeeaeelsed tüdrukud).

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab B-hepatiidi vastast vaktsineerimist laste üldise vaktsineerimiskava osana, kuid mõnes ELi/EMP riigis vaktsineeritakse ainult suure infektsiooniriskiga lapsi ja peamiste riskirühmade täiskasvanuid.

Mõnes ELi/EMP riigis vaktsineeritakse lapsi ka järgmiste haiguste vastu:

 • A-hepatiit
 • gripp
 • bakteri Neisseria meningitidis tekitatud invasiivne haigus
 • bakteri Streptococcus pneumoniaetekitatud invasiivne haigus
 • rotaviirus
 • tuberkuloos
 • tuulerõuged

Lisaks on kõigis ELi/EMP riikides olemas soovitused eakate ja peamiste riskirühmade vaktsineerimiseks hooajalise gripi vastu.

Euroopa Liit ühtlustab riiklikke vaktsineerimiskavu veelgi. Euroopa Liidu Nõukogu avaldas 7. detsembril 2018 soovituse (EN) vaktsiinennetatavate haiguste tõrje koostöö tõhustamise kohta, muu hulgas uurida, kas on võimalik välja töötada keskne ELi vaktsineerimiskava. ECDC töötab välja selle hinnangut koos ELi liikmesriikide rahvaterviseasutustega.

Eesmärk on suurendada riikide vaktsineerimiskavade võrreldavust ja edendada võrdset juurdepääsu vaktsineerimisele kogu Euroopa Liidus. See võib muu hulgas lahendada nende inimeste probleemid, kes liiguvad ELi riikide vahel, näiteks eri vaktsineerimiskavade kohandamine (sh kordusvaktsiinide arv ja ajastus) või saamata vaktsineerimine.

Millal mitte vaktsineerida?

Teave, millal ei soovitata vaktsineerida, sealhulgas allergiate, immuunsüsteemi häirete, ravi ja raseduse korral.

Page last updated 13 Märts 2020