Očkování

Očkování chrání lidi proti závažným a život ohrožujícím infekčním nemocem, jako je například chřipka, záškrt, tetanus, pertuse (černý kašel), spalničky, příušnice, zarděnky, meningokokové onemocnění, invazivní pneumokokové onemocnění a dětská obrna.

Každoročně zabrání očkování na celém světě 2,7 milionu případů spalniček, 1 milionu případů černého kašle a 2 milionům případů tetanu u dětí. (1)

V minulosti umíralo mnoho lidí na onemocnění, kterým lze v současnosti zabránit díky očkování. Lidé dříve rovněž častěji trpěli komplikacemi souvisejícími s onemocněními, jako je například slepota způsobená spalničkami nebo vrozená hluchota, šedý zákal či vývojové poruchy u novorozenců, jejichž matky se v těhotenství nakazily zarděnkami. V Evropě i jiných regionech bývala dětská obrna hlavní příčinou úmrtí, paralýzy a celoživotního zdravotního postižení, jak si jistě vybaví mnoho pamětníků narozených před rokem 1960.

Do jaké míry jsou jednotlivá onemocnění nakažlivá?

how contagious measles is
Spalničky

Spalničky

12–18 osob

Tečka uprostřed představuje jednu osobu postiženou onemocněním. Propojené tečky označují nejvyšší a nejnižší počet dříve nenakažených a neočkovaných osob, které by mohly být nakaženy nemocnou osobou. Z toho je patrný jak nejkonzervativnější odhad (vnitřní kruh, tmavší tečky), tak maximální odhad (vnější kruh, světlejší tečky).

how contagious mumps is
Příušnice

Příušnice

4–7 osob

Tečka uprostřed představuje jednu osobu postiženou onemocněním. Propojené tečky označují nejvyšší a nejnižší počet dříve nenakažených a neočkovaných osob, které by mohly být nakaženy nemocnou osobou. Z toho je patrný jak nejkonzervativnější odhad (vnitřní kruh, tmavší tečky), tak maximální odhad (vnější kruh, světlejší tečky).

how contagious pertussis is
Pertuse (černý kašel)

Pertuse (černý kašel)

12–17 osob

Tečka uprostřed představuje jednu osobu postiženou onemocněním. Propojené tečky označují nejvyšší a nejnižší počet dříve nenakažených a neočkovaných osob, které by mohly být nakaženy nemocnou osobou. Z toho je patrný jak nejkonzervativnější odhad (vnitřní kruh, tmavší tečky), tak maximální odhad (vnější kruh, světlejší tečky).

how contagious rubella is
Záškrt/zarděnky

Záškrt/zarděnky

6–7 osob

Tečka uprostřed představuje jednu osobu postiženou onemocněním. Propojené tečky označují nejvyšší a nejnižší počet dříve nenakažených a neočkovaných osob, které by mohly být nakaženy nemocnou osobou. Z toho je patrný jak nejkonzervativnější odhad (vnitřní kruh, tmavší tečky), tak maximální odhad (vnější kruh, světlejší tečky).

how contagious influenza is
Chřipka

Chřipka

1–4 osoby

Tečka uprostřed představuje jednu osobu postiženou onemocněním. Propojené tečky označují nejvyšší a nejnižší počet dříve nenakažených a neočkovaných osob, které by mohly být nakaženy nemocnou osobou. Z toho je patrný jak nejkonzervativnější odhad (vnitřní kruh, tmavší tečky), tak maximální odhad (vnější kruh, světlejší tečky).

Zdroj: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

5. vyd. Philadelphia: Elsevier; 2008.

Očkování pomáhá předcházet rozšíření onemocnění v komunitách. Pokud je očkován vysoký procentní podíl obyvatelstva, infekční nemoci se nemohou snadno šířit. Jedná se o takzvanou „kolektivní imunitu“ (někdy označovanou také jako „stádní imunita“ či „imunita stáda“). Očkování může onemocnění vymýtit nebo významným způsobem snížit počet nových případů.

Díky očkování:

  • došlo k celosvětovému vymýcení pravých neštovic,
  • bylo zastaveno šíření dětské obrny ve většině částí světa, včetně Evropy.

Očkování rovněž zabraňuje rozvoji určitých typů prekarcinogenních nádorů a nádorových onemocnění, například:

  • očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) může přispět k prevenci rakoviny děložního čípku či jiných nádorových onemocnění způsobených infekcí HPV,
  • očkování proti hepatitidě B může přispět k prevenci nádorových onemocnění jater způsobených dlouhodobou infekcí virem hepatitidy B.

Očkovací programy mají širší společenský přínos. Pomáhají snižovat sociální, psychologickou a finanční zátěž onemocnění pro jednotlivce a vlády, zmírňují tlak, kterému čelí systém zdravotní a sociální péče, a umožňují lidem vykonávat produktivní činnosti, včetně vzdělávání a zaměstnání.

Očkování představuje nejlepší způsob získání imunity proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, na rozdíl od imunity získané v důsledku nakažení onemocněním. Očkování zabraňuje u lidí projevu příznaků onemocnění, jež mohou být závažné.

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Kdy se nechat očkovat

Vyhledejte si očkovací kalendáře jednotlivých zemí EU/EHP, které nabízejí očkování pro konkrétní věkové skupiny a populace.

Page last updated 13 Bře 2020