Mpox (opičí neštovice)

Informativní přehled

Co je mpox (opičí neštovice)

Mpox je vzácné virové onemocnění, které vyvolává příznaky akutní virové infekce (horečku, bolest hlavy, bolesti svalů) a vyrážku připomínající pupínky nebo puchýře.

V roce 2022 byl v EU a na celém světě v zemích, kde to nebylo běžné, poprvé hlášen velký počet případů. Během propuknutí nákazy v roce 2022 bylo v EU/EHP nahlášeno přes 20 000 případů. Tyto případy nesouvisely s cestováním do míst, o kterých bylo historicky známo, že se tam virus opičích neštovic vyskytuje.

Symptoms of Mpox

Jaké jsou příznaky mpox?

Příznaky zahrnují léze, které může být obtížné odlišit od jiných poxvirových infekcí a do jisté míry i od planých neštovic.

Lidé s mpox často vykazují kombinaci těchto příznaků:

  • horečka,
  • bolest hlavy,
  • třesavka,
  • vyčerpání,
  • zduření lymfatických uzlin,
  • bolest zad a bolest svalů,
  • léze sliznic a kožní vyrážka. 

Vyrážka se může objevit před dalšími příznaky nebo po nich a obvykle se nachází na obličeji, rukou, chodidlech, v okolí genitálií nebo konečníku. 

Kožní léze se často nejprve projeví jako skvrny, které se vyvinou v puchýře naplněné tekutinou, poté se vytvoří krusta a strup, posléze se kůže zcela zahojí.

Jaké jsou komplikace spojené s mpox?

Většina lidí, která se mpox nakazí, se zotavuje bez jakýchkoli komplikací. U nově identifikovaných případů mpox by mělo být provedeno lékařské vyšetření závažnosti a rizikových faktorů (např. stávající onemocnění nebo léčivé přípravky ovlivňující imunitní odolnost, neléčená infekce HIV atd.). Pacienti se závažným onemocněním mohou vyžadovat hospitalizaci a/nebo léčbu antivirotiky. 

Mpox spreads through physical contact

Jak se virus opičích neštovic šíří?

V Africe, kde se virus opičích neštovic šíří mezi zvířaty, může být virus přenášen ze zvířat na člověka přímým kontaktem s nakaženými zvířaty, například hlodavci. 

V Evropě se virus může přenášet z jedné osoby na druhou prostřednictvím: 

  • těsného kontaktu s kožními lézemi nakažené osoby,
  • respiračních kapének při delším kontaktu tváří v tvář,
  • kontaktu s infikovanými povrchy.

V případě propuknutí nákazy v roce 2022 byla většina diagnostikovaných případů mpox u mužů majících sex s muži, což naznačuje, že k přenosu došlo během pohlavního styku.

Kdo je ohrožen rizikem nákazy mpox?

Ačkoli většina případů v roce 2022 byla mezi muži majícími sex s muži, každý, kdo má těsný či přímý kontakt (včetně kontaktu sexuálního) s někým, kdo má mpox, je vystaven riziku nákazy virem opičích neštovic. K přenosu viru opičích neštovic může rovněž vést kontakt s oděvy, lůžkovinami, ručníky, předměty a dalšími povrchy, kterých se osoba s mpox dotkla.

Osoby s oslabeným imunitním systémem v důsledku stávajících onemocnění, užívání určitých léků nebo podstupování určitých druhů léčby (například chemoterapie) mohou být náchylnější k mpox a souvisejícím komplikacím.

Je důležité poznamenat, že i když tyto skupiny mohou být vystaveny vyššímu riziku, mpox může potenciálně postihnout každého, kdo přijde do kontaktu s nakaženou osobou.

A person getting vaccinated against mpox

Jak lze mpox předcházet? 

Mpox lze předcházet zabráněním těsnému kontaktu s nakaženými osobami a uplatňováním správné hygieny, například častým mytím rukou mýdlem a vodou. 

Očkování proti pravým neštovicím, což je onemocnění způsobené příbuzným virem, poskytuje určitou ochranu proti mpox. 

Máte-li podezření, že jste mohli být vystaveni viru opičích neštovic, izolujte se od ostatních a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc u svého poskytovatele zdravotní péče.

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné údaje. Neměly by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.