Fakta o očkování

Očkovací látky se používají na celém světě jako vysoce účinný způsob ochrany lidí před přenosem infekčních onemocnění. Také pomáhají předcházet šíření onemocnění mezi lidmi. Očkovací látky působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla) bránit se proti konkrétnímu onemocnění. Jsou zejména určeny k ochraně před onemocněními způsobenými viry nebo bakteriemi.

První očkovací látka byla vyvinuta v 18. století ve Spojeném království. Jednalo se o očkovací látku proti pravým neštovicím, což je smrtelné onemocnění. Díky očkování jsou dnes pravé neštovice u lidí v celém světě vymýceny. Poslední známý případ přirozeného výskytu byl zaznamenán v roce 1977 v Somálsku.

V současné době existují očkovací látky proti mnoha onemocněním a pokračují výzkumné práce na vývoji očkovacích látek proti dalším onemocněním. V nedávné době byla vyvinuta očkovací látka proti onemocnění virem Ebola a probíhá výzkum očkovacích látek na ochranu proti viru lidského imunodeficitu (HIV).

Toto video je k dispozici ve 24 jazycích EU. Zapněte si titulky ve svém jazyce.

Bezpečnost, kvalita a normy

Než může být očkovací látka použita, musí projít důkladným testováním. Aby byla zajištěna kvalita, bezpečnost a účinnost očkovací látky, může být schválena k použití v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru pouze po vědeckém vyhodnocení výsledků těchto testů.

Toto hodnocení musí prokázat, že přínosy očkovací látky při ochraně lidí proti onemocněním jsou mnohem větší než jakékoli potenciální riziko. Vědečtí odborníci hodnotící očkovací látky vždy zvažují přínosy a veškerá potenciální rizika velice pečlivě, zejména z toho důvodu, že očkovací látky se podávají zdravým osobám.

Až po příslušném schválení se očkovací látka může vyrábět, uvést na trh a být použita k ochraně lidí. Každá očkovací látka je průběžně monitorována, aby se zajistilo, že je i nadále bezpečná a účinná.

Stejně jako u každého jiného léčivého přípravku se i při použití očkovací látky mohou u některých osob objevit nežádoucí účinky, obvykle jsou však mírné a krátkodobé. Může mezi ně patřit mírná horečka nebo bolest či zarudnutí v místě vpichu injekce. Závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.

Přínosy očkování

Vakcíny předcházejí onemocněním, která by mohla způsobit zdravotní problémy, zdravotní postižení nebo úmrtí. Mnohá onemocnění jsou nyní díky očkování vzácná.

Schvalování vakcín v Evropské unii

Informace o schvalování, testování a vědeckém hodnocení vakcín příslušnými orgány za účelem kontroly jejich kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Účinnost vakcín

Schválené vakcíny jsou účinné při prevenci onemocnění, výskytu závažných příznaků a snižování přenosu onemocnění.

Page last updated 13 Bře 2020