Факти за ваксините

Ваксините се използват в целия свят като изключително ефективно средство за предпазване на хората от заразяване с инфекциозни заболявания. Те помагат и за да се предотврати разпространението на заболявания в обществото. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма) да се защитава срещу дадено заболяване. Насочени са основно срещу заболявания, причинени от вируси или бактерии.

Първата ваксина е създадена през 18 век в Обединеното кралство. Това е ваксината срещу смъртоносната болест вариола. Благодарение на ваксинациите вариолата сред хората вече е изкоренена в целия свят. Последният известен случай на спонтанна поява на заболяването е регистриран през 1977 г. в Сомалия.

Днес има ваксини срещу много болести. Понастоящем се извършват изследвания за разработване на ваксини срещу множество заболявания. Наскоро беше създадена ваксина срещу вирусното заболяване ебола. Провеждат се също изследвания върху ваксини за предпазване от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ).

Видеоматериалът е достъпен на 24 езика на ЕС. Пуснете субтитри на вашия език.

Безопасност, качество и стандарти

Преди да може да бъде използвана, всяка ваксина трябва да бъде подложена на сериозни изпитвания. Ваксините получават одобрение за употреба в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) след научна оценка на тези изпитвания, за да се гарантира тяхното качество, безопасност и ефективност.

Тази оценка трябва да покаже, че ползите от дадена ваксина за предпазване на хората от болести превишават съществено всякакви потенциални рискове. Учените, които оценяват ваксините, винаги внимателно преценяват ползите и потенциалните рискове особено защото ваксините се прилагат на здрави хора.

Едва след като бъде одобрена, дадена ваксина може да се произвежда, пуска на пазара и използва, за да предпазва хората. Ваксините са под непрекъснат контрол, за да се гарантира, че те запазват своята безопасност и ефективност.

Както при другите лекарства, при някои хора могат да се наблюдават нежелани реакции след ваксиниране, но те обикновено са леки и краткотрайни. Те могат да включват леко повишение на температурата, болка или зачервяване на мястото на инжектиране. Сериозните нежелани реакции са редки.

Ползи от ваксинирането

Ваксините предотвратяват болести, причиняващи здравословни проблеми, увреждания или смърт. Днес много заболявания са редки благодарение на ваксините.

Ефективност на ваксините

Разрешените ваксини са ефективни за предотвратяване на болести, сериозни симптоми и намаляване на предаването.

Page last updated 11 Септ. 2020