Mässling

Faktablad

What is measles?

Measles is a highly contagious viral disease that can be contracted at any age, and that can spread widely. It is a serious disease that can lead to complications and even death.

At a glance: Measles in Europe  

  • Disease of the skin caused by a virus 
  • Measles virus spreads easily through the air 
  • Can have severe, lifelong complications, including deafness and blindness  
  • Over 6000 cases in the last year
  • Vaccination has been protecting against measles and its complications since the 1960s. Two doses are important to ensure optimal protection.

Find out more about measles vaccines in your country.

Symptoms of measles

Vilka är symtomen på mässling?

Mässlingssymtom uppträder vanligen 10–12 dagar efter smittan och är följande:

  • De första symtomen liknar en förkylning, med rinnande näsa, hosta och lätt feber.
  • Ögonen blir röda och ljuskänsliga.
  • Mellan tredje till sjunde dagen kan febern stiga upp till 41⁰C.
  • Röda utslag som finns kvar i fyra till sju dagar börjar synas i ansiktet och sprids sedan till hela kroppen.
  • Små vita fläckar kan också synas på tandköttet och på insidan av kinderna.
complication illustration

Vilka komplikationerna har mässling?

30 procent av barn och vuxna med mässling kan få komplikationer. Komplikationerna kan omfatta öroninflammation och diarré.

Lunginflammation är en potentiellt allvarlig komplikation som har lett till döden för vissa patienter. Lunginflammation är den vanligaste orsaken till mässlingsrelaterade dödsfall.

Dödligheten för mässlingen är 1–3 personer per 1 000 fall och är högst bland barn yngre än fem år och personer med nedsatt immunförsvar.

Ungefär en mässlingspatient av 1 000 utvecklas hjärninflammation (encefalit), ett tillstånd som orsakar varaktig neurologisk funktionsnedsättning hos ungefär ett av fyra fall.

En bestående mässlingsvirusinfektion kan i mycket sällsynta fall leda till subakut skleroserande panencefalit (SSPE), en sjukdom där nerverna och hjärnvävnaden stegvis bryts ner och som är mer benägen att uppträda om mässlingsinfektionen har inträffat i unga år. SSPE uppträder vanligen många år efter mässling. I genomsnitt inträffar den 7–10 år efter infektionen. Symtomen omfattar personlighetsförändringar, gradvis försämrad psykisk hälsa, muskelspasmer och andra neurologiska symtom. Det finns ingen behandling för SSPE och den leder alltid till döden.

woman coughs

Hur sprids mässling?

Mässlingsviruset sprids genom luftburna droppar som bildas när den smittade personen hostar och nyser. Droppar som innehåller virus kan finnas kvar i luften i flera timmar och viruset på kontaminerade ytor är smittsamt i upp till två timmar. En person som är smittad kan överföra mässling redan innan utslagen syns (vanligen fyra dagar) och under cirka fyra dagar efter att utslagen försvunnit.

Mässling sprids lätt bland personer som inte är vaccinerade. Enligt uppskattningar kan en person med mässling i genomsnitt smitta 12–18 oskyddade personer.

Vem riskerar att få mässling?

Alla som inte har vaccinerats mot mässling eller som inte haft sjukdomen riskerar att få mässling oavsett ålder.

Baby being vaccinated

Hur kan mässling förebyggas?

Det enda skyddet mot mässling är vaccination. MPR-vaccinet (mässling, påssjuka och röda hund) är ett kombinationsvaccin som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. MPR-vaccinet är säkert och effektivt och har mycket få biverkningar. Lindriga reaktioner såsom feber, rodnad eller svullnad vid injektionsstället har rapporterats. Vissa vaccinerade får en lindrig mässlingsliknande klåda som inte smittar, vanligen 7–14 dagar efter vaccinationen. Den går över inom 1–3 dagar.

Det behövs två doser av vaccinet för maximalt skydd. Den första dosen ges i åldern 10–18 månader i europeiska länder. Den andra dosen kan ges en månad eller mer efter den första dosen i enlighet med det nationella vaccinationsschemat.

MPR-vaccinet kan ges tidigare i livet vid utbrott. Spädbarn i åldern 6–9 månader som vistas eller reser i områden med stor exponeringsrisk för mässling ska få en tilläggsdos av MPR-vaccin. Sådana doser före nio månaders ålder ges som tillägg till de två doser som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen och som syftar till fullständigt skydd.

doctor illustration

Hur behandlas mässling?

Det finns ingen särskild behandling för mässling. De flesta tillfrisknar med stödjande behandling som kan bestå av vätsketillförsel och febernedsättande läkemedel.

En rad åtgärder vidtas för att undvika att mässling sprids, t.ex. att stanna hemma från skola och arbete för både den som är sjuk och dem som är i nära kontakt med den sjuke och har osäker vaccinationsstatus.

Antibiotika är inte effektivt mot mässling eftersom sjukdomen orsakas av ett virus. Antibiotika används dock ofta för att behandla komplikationer med bakterieinfektioner som kan utvecklas till följd av mässling, t.ex. lunginflammation och öroninflammation.

 

Mer information finns på ECDC:s webbplats: https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet (EN)

Obs! Informationen i detta faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Page last updated 13 mar 2020