Når bør vaksinasjon unngås?

Pregnant woman
© iStock

En vaksine kan være kontraindisert for enkelte mennesker, det vil si at de ikke bør ta den. Mulige kontraindikasjoner bør alltid drøftes med helsepersonell før en får en vaksine.

En vaksine er kontraindisert for de som er allergiske mot noen av vaksinens aktive stoffer eller øvrige ingredienser som oppgitt på produktbeskrivelsen.

Tidligere “anafylaktiske” eller andre alvorlige reaksjoner etter å ha fått en vaksine, er en kontraindikasjon til ytterligere doser av samme vaksine. Anafylaksi er en sjelden, rask og ekstremt allergisk reaksjon som kan medføre sjokk, hevelse og pustevansker. Det inntreffer som regel i løpet av minutter etter eksponering til allergikilden. Hvis noen får en anafylaktisk eller annen alvorlig allergisk reaksjon etter en viss vaksine, bør vedkommende ikke gis den vaksinen igjen, med mindre den definitivt kan utelukkes som årsak til reaksjonen.

Enkelte immunsviktsykdommer (f.eks. medfødt immunsvikt), eller medisinske behandlinger (f.eks. cellegiftbehandling, benmargs- eller annen type organtransplantasjon, eller høye doser steroider) er kontraindikasjoner for visse vaksiner, som for eksempel vaksiner mot meslinger, kusma, røde hunder, vannkopper eller oral tyfoidfebervaksine.

I visse tilfeller anbefales det å fullføre de nødvendige vaksinasjoner før en starter behandling, da pasienten kan ha høyere risiko for smitte under behandlingen. Pasienter med nedsatt immunforsvar har også fordel av at personer rundt dem er fullt ut vaksinert (som familiemedlemmer, pleiere), ettersom de da også blir indirekte beskyttet.

Enkelte vaksiner er kontraindisert under graviditet, for eksempel vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder. Det bør legges stor innsats i å tilby kvinner  alle de rutinemessig anbefalte vaksinene før fertilitetsalder. Kvinner i fertil alder bør rådføre seg med helsepersonell om hvilke vaksiner som er anbefalt å ta før, under og etter graviditet.

Det kan være ytterligere kontraindikasjoner for spesifikke vaksiner som bør drøftes med helsepersonell.

Page last updated 13 mar 2020