Humant papillomvirus

Faktablad

Vad är HPV?

Infektion med humant papillomvirus (HPV) är en virusinfektion som huvudsakligen överförs sexuellt genom direkt kontakt med en smittad person. Det är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen.

Det finns över 200 typer av HPV-virus. Omkring 40 av dem kan smitta könsorganen. Minst 14 typer av HPV som klassificeras som ”högriskvirus” kan orsaka cancer, däribland livmoderhalscancer hos kvinnor. Livmoderhalscancer är den vanligaste cancern efter bröstcancer bland kvinnor i åldern 15–44 år i Europa (1). Högrisktyperna av HPV kan också orsaka cancer i ändtarmen och könsorganen samt vissa typer av huvud- och halscancer hos både män och kvinnor. Lågrisktyperna av HPV kan orsaka köns- och analvårtor.

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.
symptoms smaller illustration

Vilka är symtomen på HPV-infektion?

I de flesta fall försvinner HPV-infektionen av sig själv utan att orsaka några tydliga symtom eller problem. Ibland kan dock HPV-infektionen kvarstå och efter några år orsaka några av komplikationerna som nämns nedan.

Vilka är sjudomar kan HPV-infektion orsaka?

Om HPV-infektion kvarstår kan den orsaka

  • livmoderhalscancer eller andra typer av cancer (t.ex. vulva- och slidcancer, anal- och peniscancer eller vissa typer av huvud- och halscancer)
  • köns- och analvårtor

 

couple illustration

Hur sprids HPV?

HPV sprids genom direkt kontakt, främst sexuell, med någon som har viruset.

Vem riskerar att få HPV?

Alla som är sexuellt aktiva riskerar att få HPV.

process of vaccination illustration

Hur kan HPV-infektion förebyggas?

Vaccination av flickor och pojkar mot HPV kan förebygga HPV-infektioner och på så sätt även HPV-relaterade sjukdomar hos båda könen, däribland köns- och analvårtor, livmoderhalscancer och andra typer av cancer som orsakas av HPV. Rutinmässig vaccination mot HPV sker vanligen i åldern 9–14 år i enlighet med det nationella vaccinationsschemat.

Användning av kondom är inte 100 procent effektivt för att förebygga smitta. Detta beror på att HPV ibland även kan smitta den omgivande huden som inte skyddas av kondomen.

Hur behandlas HPV-infektion?

Det finns ingen behandling mot själva viruset, men hälsoproblem som orsakas av HPV kan behandlas på olika sätt. Könsvårtor kan behandlas med läkemedel eller kirurgi. En hälso- och sjukvårdsinrättning bör kontaktas för rådgivning om olika behandlingsalternativ.

Livmoderhalscancer och cellförändringar som kan utvecklas till cancer kan upptäckas tidigt genom kontroller och behandlas. Detta erbjuds kvinnor i enlighet med nationella rekommendationer. Andra HPV-relaterade cancertyper kan också lättare åtgärdas om de diagnostiseras och behandlas tidigt, men det finns inga särskilda screeningprogram för dem.

--------------------------------------------------------------------

Referens:

(1) GLOBOCAN – Internationella centret för cancerforskning – IARC: https://gco.iarc.fr/today/home (EN)

Obs! Informationen i detta faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Fler faktablad

Bältros

Nyckelfakta om bältros: symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur den sprids, förebyggande och behandling.

Difteri

Nyckelfakta om difteri, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Page last updated 13 mar 2020