Szczepionki przeciwko COVID-19

UE jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 dotarły do ogółu społeczeństwa w UE/EOG. Komisja Europejska zatwierdziła szczepionki przeciwko COVID-19, po dokonaniu oceny przez Europejską Agencję Leków (EMA) i po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi UE. Pierwsze szczepionki podano pod koniec 2020 r.

Jak działają szczepionki przeciwko COVID-19?

Szczepionki przeciwko COVID-19 zapobiegają chorobie koronawirusowej dzięki wywołaniu odpowiedzi immunologicznej.

Większość szczepionek przeciwko COVID-19 wywołuje taką odpowiedź immunologiczną na niewielkie fragmenty wirusa SARS-CoV-2. Jest to właśnie wirus wywołujący COVID-19.

Jeżeli osoba, która otrzymała szczepionkę przeciwko COVID-19 zostanie później zakażona wirusem, jej układ odpornościowy rozpozna ten wirus.

Ponieważ układ odpornościowy będzie już gotowy do zaatakowania wirusa, będzie mógł chronić daną osobę przed nim i przed chorobą koronawirusową.

Dalsze informacje o Jak działają szczepionki?

Opracowanie i dopuszczenie do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19

Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane z zachowaniem tych samych wymogów prawnych w zakresie jakości, bezpieczeństwa stosowania i skuteczności jak wszystkie pozostałe szczepionki.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek skutki działania szczepionek przeciwko COVID-19 bada się najpierw w laboratorium (w tym na zwierzętach), a następnie w badaniach z udziałem ludzi (ochotników).

Europejska Agencja Leków (EMA) ocenia szczepionki przeciwko COVID-19 zachowując te same wysokie standardy jak w przypadku oceny pozostałych szczepionek przed ich dopuszczeniem do stosowania. Więcej informacji na stronie Zatwierdzanie szczepionek w Unii Europejskiej.

Szczepionki przeciwko COVID-19 różni od innych szczepionek znaczne przyspieszenie opracowania i dopuszczenia do obrotu ze względu na stan zagrożenia zdrowia publicznego wywoływany przez wirusa.

EMA ocenia starannie przygotowane wnioski firm opracowujących szczepionki przeciwko COVID-19 w możliwie najkrótszym czasie, podejmując przy tym odpowiednio uzasadnione decyzje. Dokonuje tego poprzez:

  • zapewnienie wytycznych pomagających podmiotom opracowującym szczepionki przeciwko COVID-19 przygotować się do złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu;
  • stosowanie procedur szybkiego przeglądu;
  • ocenianie najważniejszych danych na temat szczepionek przeciwko COVID-19, gdy tylko się pojawią.

 

Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko COVID-19

UE stale monitoruje bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19.

EMA monitoruje działania niepożądane w odniesieniu do tych szczepionek, podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek.

Równocześnie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) intensywnie monitoruje skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19.

Dzięki temu UE może szybko określić i ocenić nowe informacje na temat korzyści i bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19. Umożliwi to jak najszybsze wykrywanie zagrożeń i zarządzanie nimi: zob. Monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek oraz zgłaszanie działań niepożądanych.

Szczepionki dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej

Powiązane artykuły

COVID-19

Najważniejsze fakty na temat COVID-19, objawów, powikłań, przewlekłego COVID-19, rozprzestrzeniania się i czynników ryzyka choroby.

Page last updated 24 lis 2022