COVID-19-vaksiner

EU er ansvarlig for å sørge for at sikre og effektive covid-19-vaksiner når ut til befolkningen i EU/EØS. EU-kommisjonen godkjente den første covid-19-vaksinen den 21. desember 2020, etter evaluering av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og konsultasjon med EU-medlemslandene.

Slik virker covid-19-vaksiner

Covid-19-vaksiner forhindrer covid-19 ved å utløse en immunrespons.

De fleste covid-19-vaksiner utløser disse immunresponsene mot en liten andel av SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker covid-19-sykdommen.

Hvis en person som har fått en covid-19-vaksine, senere blir smittet av viruset, vil immunsystemet kjenne igjen viruset.

Fordi det allerede er forberedt på å angripe viruset, er vedkommende immunsystem i stand til å beskytte mot covid-19-sykdom.

Se mer informasjon om Hvordan vaksiner virker.

Utvikling og godkjenning av covid-19-vaksiner

Covid-19-vaksiner utvikles i henhold til de samme juridiske kravene til kvalitet, sikkerhet og effekt som gjelder for alle andre vaksiner.

Som for alle vaksiner, testes effekten av covid-19-vaksiner først i laboratoriet, herunder på dyr, og deretter på frivillige mennesker.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) evaluerer covid-19-vaksiner mot samme høye standarder som for alle andre vaksiner, før de kan lanseres for bruk. Se mer om Godkjenning av vaksiner i Den europeiske union.

Det som er annerledes for covid-19-vaksiner, er at utvikling og godkjenning skjer mye raskere som følge av den kritiske folkehelsesituasjonen forårsaket av viruset.

EMA vurderer søknader av høy kvalitet fra selskaper som utvikler covid-19-vaksiner så raskt som mulig, samtidig som det sikres at beslutningene forblir robuste. Det gjør den ved å

  • gi veiledning for å hjelpe utviklere av covid-19-vaksiner med å forberede seg til å søke om godkjenning
  • bruke raske revisjonsprosedyrer
  • vurdere nøkkeldata om covid-19-vaksiner så snart de blir tilgjengelige

 

Overvåkning av covid-19-vaksiners sikkerhet og effekt

EU overvåker fortløpende covid-19-vaksiners sikkerhet og effekt.

EMA overvåker bivirkningene til disse vaksinene som for alle andre vaksiner.

Parallelt med dette vil også Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) nøye overvåke covid-19 vaksinenes effekt.

Det gjør at EU hurtig kan identifisere og evaluere eventuell ny informasjon om fordelene og sikkerheten forbundet med covid-19-vaksiner. Dette sikrer at eventuelle potensielle risikoer oppdages og håndteres så snart som mulig: Se Overvåking av vaksiners sikkerhet og rapportering av bivirkninger.

Vaksiner godkjent til bruk i EU

Relatert innhold

Covid-19

Nøkkelfakta om covid-19, symptomer, komplikasjoner, langvarig covid-19, spredning og risikofaktorer.

Page last updated 24 nov 2022