Vaċċini kontra l-COVID-19

L-UE hija responsabbli biex tiżgura li vaċċini siguri u effettivi kontra l-COVID-19 jaslu għand il-pubbliku fl-UE/fiż-ŻEE. Il-Kummissjoni Ewropea tawtorizza l-vaċċini kontra l-COVID-19, wara evalwazzjoni mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u konsultazzjoni mal-Istati Membri tal-UE. L-ewwel vaċċini ngħataw fit-tmiem tal-2020.

Kif jaħdmu l-vaċċini kontra l-COVID-19

Il-vaċċini kontra l-COVID-19 jipprevjenu l-COVID-19 billi jiskattaw reazzjoni immunoloġika.

Il-parti l-kbira tal-vaċċini kontra l-COVID-19 jiskattaw dawn ir-reazzjonijiet immunoloġiċi għal framment żgħir ta’ SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 huwa l-virus li jikkawża l-marda tal-COVID-19.

Jekk persuna li tkun irċeviet vaċċin kontra l-COVID-19 tiġi infettata mill-virus aktar tard, is-sistema immunitarja tagħraf il-virus.

Minħabba li diġà hija lesta biex tattakka l-virus, is-sistema immunitarja ta’ dik il-persuna tkun tista’ tipproteġiha mill-marda tal-COVID-19.

Ara aktar informazzjoni dwar Kif jaħdmu l-vaċċini.

L-iżvilupp u l-approvazzjoni tal-vaċċini kontra l-COVID-19

Il-vaċċini kontra l-COVID-19 qed jiġu żviluppati skont l-istess rekwiżiti legali għall-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja bħal dawk għall-vaċċini l-oħra kollha.

Bħall-vaċċini kollha, l-effetti tal-vaċċini kontra l-COVID-19 jiġu ttestjati l-ewwel fil-laboratorju, inkluż fuq l-annimali, u mbagħad fuq voluntiera umani.

L-Aġenzija Ewropea għall-mediċini (EMA) tevalwa l-vaċċini kontra l-COVID-19 mal-istess standards għoljin bħal dawk għall-vaċċini l-oħra kollha qabel ma jkunu jistgħu jiġu rilaxxati għall-użu. Aqra aktar dwar l-Approvazzjoni tal-vaċċini fl-Unjoni Ewropea.

Dak li huwa differenti għall-vaċċini kontra l-COVID-19 huwa li l-iżvilupp u l-approvazzjoni huma ħafna aktar mgħaġġla, b’rispons għall-emerġenza tas-saħħa pubblika kkawżata mill-virus.

L-EMA qed tevalwa applikazzjonijiet ta’ kwalità għolja minn kumpaniji li qed jiżviluppaw il-vaċċini kontra l-COVID-19 fl-iqsar żmien possibbli, filwaqt li tiżgura li d-deċiżjonijiet tagħha jibqgħu robusti. Tagħmel dan billi:

  • tipprovdi gwida biex tgħin lill-iżviluppaturi tal-vaċċini kontra l-COVID-19 iħejju għall-applikazzjoni tal-approvazzjoni;
  • tuża proċeduri ta’ rieżami rapidi;
  • tivvaluta d-data ewlenija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 hekk kif issir disponibbli.

 

Il-monitoraġġ tas-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċini kontra l-COVID-19

L-UE timmonitorja kontinwament is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċini kontra l-COVID-19.

L-EMA timmonitorja l-effetti sekondarji ta’ dawn il-vaċċini, kif tagħmel għall-vaċċini kollha.

B’mod parallel, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) jimmonitorja b’mod intensiv l-effikaċja tal-vaċċini kontra l-COVID-19.

B’hekk l-UE tkun tista’ tidentifika u tevalwa fil-pront informazzjoni ġdida li jkun hemm dwar il-benefiċċji u s-sigurtà tal-vaċċini kontra l-COVID-19. Dan jiżgura li kwalunkwe riskju possibbli jiġi identifikat u ġestit malajr kemm jista’ jkun: ara Il-monitoraġġ tas-sigurtà tal-vaċċini u r-rapportar ta’ effetti sekondarji.

Vaċċini awtorizzati għall-użu fl-Unjoni Ewropea

Kontenut relatat

COVID-19

Fatti ewlenin dwar il-COVID-19, is-sintomi, il-kumplikazzjonijiet, il-COVID-19 fit-tul, kif tinxtered, u l-fatturi ta’ riskju.

Page last updated 24 Nov 2022