Póilió

Bileog eolais

What is polio? 

Poliomyelitis is a viral disease that affects the central nervous system. Historically, it has been a major cause of death, acute paralysis and lifelong disabilities. 

In 1988, a resolution was passed by the World Health Assembly to eradicate polio. Large-scale vaccination programmes have succeeded in eliminating wild polio from most areas of the world, and efforts are ongoing to stop the polio transmission that still occurs in a few remaining countries.   

Vaccination is crucial in the fight against polio, and the aim is to achieve a polio-free world.

At a glance: Polio in Europe 

 • Viral infection that mainly affects the nervous system
 • Polio spreads easily though the air and through contact with contaminated surfaces
 • Before the introduction of mass vaccination, polio was a leading cause of paralysis and death in children
 • Europe was declared polio free in 2002 thanks to the success of vaccination programmes
 • Vaccination can prevent polio and the complications it can cause 

Find out more about polio vaccines in your country.

Image of woman with fever

Cad iad siomptóim phóilió?

D’fhéadfadh ionfhabhtú gan aon siomptóim, pairilis agus bás a bheith ina dtorthaí ionfhabhtaithe póilióvíris.

 • Ní bhíonn aon siomptóim ar thart ar 70% díobh siúd a bhfuil póilió orthu.
 • Ní bhíonn ach siomptóim éadroma ar thart ar 25% díobh siúd a bhfuil póilió orthu (e.g. fiabhras, tinneas cinn, urlacan agus buinneach).
 • Tarlaíonn pairilis i níos lú ná 1% de na hionfhabhtuithe go léir agus d’fhéadfadh míchumas buan agus bás a bheith mar thoradh uirthi. Tosaíonn sé le siomptóim mheiningítis, agus ina dhiaidh sin pian trom sna matáin agus cailliúint mhothaithe agus ghluaiseachta i gcodanna éagsúla den chorp. Lá nó dhó ina dhiaidh sin, tagann laige agus pairilis. Is féidir pairilis a bheith ar aon teaglaim de ghéaga, cé gurb iad na géaga íochtair ar a bhfuil an tionchar is mó.
Image of man in wheelchair

Cad iad aimhréidheanna phóilió?

Maidir leo siúd a bhfuil pairilis orthu, faigheann 5-15% de na daoine bás mar gheall ar na matáin análaithe a bheith díchumasaithe, agus bíonn laige bhuan ar dhá thrian díobh. I gcásanna neamhchoitianta, is féidir le póilióvíreas an inchinn a athlasadh.

Conas a scaiptear póilió?

Tá póilió an-tógálach; tarchuireann sé go héasca ó dhuine go duine. Tarchuirtear an víreas trí éilliú lámh, uirlisí, bia agus uisce le hábhar faecach ó dhuine ionfhabhtaithe agus trí bhraoiníní nó aerasóil ó scornach duine ionfhabhtaithe.

Cé atá i mbaol ó phóilió?

Is féidir le gach duine neamhvacsaínithe a bheith ionfhabhtaithe le póilióvíreas. D’fhéadfadh cosaint éigin a bheith ag naíonáin faoi bhun sé mhí ó imdhíonacht ón máthair. Mar sin féin, is iad leanaí faoi bhun cúig bliana d’aois is mó atá i mbaol ionfhabhtaithe.

I measc na bhfachtóirí a chuireann le leathadh póilió tá:

 • dlús ard daonra
 • drochbhonneagar seirbhíse sláinte
 • drochshláintíocht
 • minicíocht ard galar is cúis le buinneach
 • clúdach íseal vacsaínithe póilió.

Conas póilió a chosc?

Baby being vaccinated

Ní féidir póilió a leigheas. Ní féidir é a chosc ach amháin trí imdhíonadh. Is féidir le daoine a bheith imdhíonach tar éis vacsaínithe nó trí bheith ionfhabhtaithe leis an víreas.

Tá dhá chineál vacsaíní ar fáil: vacsaín phóilióvíris dhíghníomhaithe (IPV) agus vacsaín bheo chaolaithe phóilió ó bhéal (OPV). Tá an dá cheann an-éifeachtach i gcoinne an phóilióvíris.

Cé nach n-úsáidtear an vacsaín OPV san AE, tá sí fós in úsáid i dtíortha áirithe a bhfuil tarchur póilió fiáin iontu chun ráigeanna a rialú. Tá OPV sábháilte agus éifeachtach agus stopann sé leathadh póilió.

Mar sin féin, go neamhchoitianta, agus i measc pobal amháin a bhfuil clúdach imdhíonta íseal iontu, is féidir leis an víreas beo lagaithe in OPV leathadh i bpobal go ceann tréimhse fada agus a shó i bhfoirm is cúis le pairilis. Ní chiallaíonn sé seo gur tháinig póilióvíreas fiáin chun cinn arís. Mar gheall air seo, tá próiseas ann chun stop a chur leis an gcineál seo vacsaíne a úsáid ar fud an domhain a luaithe is féidir tar éis tarchur póilió fiáin a dhíothú.

Tá vacsaíniú póilió le IPV mar chuid de ghnáthchláir imdhíonta leanaí i mBallstáit an AE. Is féidir an vacsaín IPV a thabhairt ina haonar nó in éineacht le vacsaíní eile (e.g. diftéire, teiteanas, triuch, heipitíteas B agus Haemophilus influenzae cineál b).

Féadfar tarchur póilió a laghdú freisin ar na bealaí seo a leanas:

 • uisce glan a sholáthar
 • cleachtais sláinteachais a fheabhsú
 • sláintíocht níos fearr.

Conas a chóireáiltear póilió?

Níl aon chóireáil ar leith ar fáil le haghaidh géarpholaimiailítis agus déantar cásanna a bhainistiú trí na siomptóim a chóireáil. Ní féidir parailis bhuan phóilió a aisiompú, ní féidir le cóireáil ach soghluaisteacht a fheabhsú.

Page last updated 3 DF 2022