Προγράμματα εμβολιασμών στην ΕΕ/στον ΕΟΧ

Old man with the kids
© iStock

Κάθε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ είναι υπεύθυνη για τη δική της εθνική πολιτική δημόσιας υγείας, η οποία περιλαμβάνει το εθνικό της πρόγραμμα ανοσοποίησης και το πρόγραμμα εμβολιασμών. Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ διατίθενται στο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών του ECDC ECDC Vaccine Scheduler..

Υπάρχουν ορισμένες διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες οργανώνουν τα προγράμματα εμβολιασμών τους, τα οποία είναι παρόμοια αλλά όχι ταυτόσημα στις διάφορες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ. Οι διαφορές αυτές αφορούν την ηλικία και τον πληθυσμό που πρέπει να εμβολιασθεί (για παράδειγμα, όλα τα παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας ή μόνο αυτά που ανήκουν σε μια ομάδα κινδύνου), τον ακριβή τύπο του εμβολίου (π.χ. ενδέχεται να διαφέρουν ορισμένα συστατικά), τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των δόσεων και το κατά πόσο το εμβόλιο χορηγείται μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια.

Στους παράγοντες που καθορίζουν αυτές τις διαφορές μπορεί να περιλαμβάνονται το φορτίο της νόσου, η επικράτηση της νόσου και οι τάσεις στις διάφορες χώρες, οι πόροι και οι δομές των συστημάτων υγείας, οι πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες καθώς και η ανθεκτικότητα του προγράμματος εμβολιασμών.

Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων εμβολιασμού δεν σημαίνει πως κάποια προγράμματα είναι καλύτερα από τα άλλα. Απλώς, λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές καταστάσεις και συστήματα υγείας. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. Οι εμβολιασμοί στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται σε κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης προστασίας.

Τα προγράμματα παιδικών εμβολιασμών σε όλες τις χώρες της ΕΕ /του ΕΟΧ περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό κατά:

 • της ιλαράς
 • της παρωτίτιδας
 • της ερυθράς
 • της διφθερίτιδας
 • του τετάνου
 • του κοκκύτη
 • της πολιομυελίτιδας
 • του αιμόφιλου της γρίπης τύπου B
 • του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (κορίτσια στην εφηβεία/την προεφηβεία).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας B στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος παιδικού εμβολιασμού, αλλά ορισμένες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ εμβολιάζουν μόνο τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λοίμωξης και τους ενήλικες που ανήκουν σε βασικές ομάδες κινδύνου.

Τα παιδιά σε ορισμένες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ προστατεύονται μέσω του εμβολιασμού κατά:

 • της ηπατίτιδας A
 • της γρίπης
 • της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το βακτήριο Neisseria meningitidis
 • της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το βακτήριο Streptococcus pneumoniae
 • του ροταϊού
 • της φυματίωσης
 • της ανεμευλογιάς

Επιπλέον, όλες οι χώρες της ΕΕ/ του ΕΟΧ εκδίδουν συστάσεις για την εποχική γρίπη προς τους ηλικιωμένους και τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η ΕΕ διερευνά περαιτέρω την εναρμόνιση των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού. Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε συστάσεις (EN) σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη σκοπιμότητα ενός βασικού προγράμματος εμβολιασμού της ΕΕ. Το ECDC προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση από κοινού με τις αρχές δημόσιας υγείας της ΕΕ.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η συμβατότητα των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού και να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση στον εμβολιασμό σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξεταστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι μετακινούνται μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ, όπως είναι η προσαρμογή στα διάφορα προγράμματα εμβολιασμού (περιλαμβανομένου του αριθμού και του χρονοδιαγράμματος των αναμνηστικών δόσεων) ή η παράλειψη ενός εμβολιασμού.

Πότε πρέπει να αποφεύγεται ο εμβολιασμός

Πληροφορίες σχετικά με το πότε δεν συνιστάται ο εμβολιασμός, όπως στην περίπτωση αλλεργιών, διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος, ιατρικών θεραπειών και εγκυμοσύνης.

Page last updated 13 Μαρ 2020