Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ και στον ΕΟΧ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί την έγκριση των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, ύστερα από αξιολόγηση που διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα πρώτα εμβόλια χορηγήθηκαν στα τέλη του 2020.

Πώς δρουν τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 προλαμβάνουν τη νόσο COVID-19 προκαλώντας ανοσοαπόκριση.

Τα περισσότερα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 προκαλούν αυτές τις ανοσολογικές αποκρίσεις σε ένα μικρό τμήμα του ιού SARS-CoV-2. Ο SARS-CoV-2 είναι ο ιός που προκαλεί τη νόσο COVID-19.

Εάν ένα άτομο που έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 μολυνθεί αργότερα από τον ιό, το ανοσοποιητικό του σύστημα θα αναγνωρίσει τον ιό

και, καθώς είναι ήδη προετοιμασμένο να του επιτεθεί, μπορεί να προστατεύσει το άτομο από τη νόσο COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Τρόπος δράσης των εμβολίων.

Ανάπτυξη και έγκριση εμβολίων κατά της νόσου COVID-19

Η ανάπτυξη των εμβολίων κατά της COVID-19 πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις ίδιες νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα εμβόλια ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Όπως γίνεται με όλα τα εμβόλια, οι επιπτώσεις των εμβολίων κατά της COVID-19 ελέγχονται πρώτα στο εργαστήριο, μεταξύ άλλων σε ζώα, και στη συνέχεια σε εθελοντές.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αξιολογεί τα εμβόλια κατά της COVID-19 με βάση τα ίδια υψηλά πρότυπα που εφαρμόζει και για όλα τα άλλα εμβόλια πριν από τη διάθεσή τους για χρήση. Διαβάστε περισσότερα για την Έγκριση εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό που διαφέρει για τα εμβόλια κατά της COVID-19 είναι ότι η ανάπτυξη και η έγκρισή τους πραγματοποιούνται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, λόγω της επείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει για τη δημόσια υγεία από τον ιό.

Ο EMA αξιολογεί αιτήσεις υψηλής ποιότητας από εταιρείες που αναπτύσσουν εμβόλια κατά της COVID-19, εντός των συντομότερων δυνατών χρονικών πλαισίων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αποφάσεις του παραμένουν αξιόπιστες. Αυτό το επιτυγχάνει:

  • παρέχοντας καθοδήγηση στους παρασκευαστές εμβολίων κατά της COVID-19 για να προετοιμάσουν την αίτηση έγκρισης·
  • χρησιμοποιώντας διαδικασίες ταχείας εξέτασης·
  • αξιολογώντας βασικά δεδομένα σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19 αμέσως μόλις τα δεδομένα αυτά καθίστανται διαθέσιμα.

 

Παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19

Η ΕΕ παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Ο EMA παρακολουθεί τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων αυτών, όπως το πράττει και για όλα τα εμβόλια.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) παρακολουθεί εντατικά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ εντοπίζει και αξιολογεί αμέσως τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τα οφέλη και την ασφάλεια των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, διασφαλίζοντας ότι οι πιθανοί κίνδυνοι ανιχνεύονται και αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατόν: βλ. Παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών.

Εγκεκριμένα εμβόλια για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχετικό περιεχόμενο

COVID-19

Βασικά στοιχεία σχετικά με τη νόσο COVID-19, συμπτώματα, επιπλοκές, μακροχρόνια νόσος COVID-19, τρόπος εξάπλωσης και παράγοντες κινδύνου.

Page last updated 24 Νοε 2022